کارگران کارخانه دمافین
عدم تمدید قراردادهای کاری کارگران!

در اطلاعیه قبلی در بیست و ششم فروردین اعلام داشتیم 4 ماه حق بیمه و مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی پایان سال بیش از 120 نفر از کارگران کارخانه دمافین توسط مالک کارخانه (وزیریان) پرداخت نشده است. گفتیم بعلت عدم واریز حق بیمه کارگران از جانب وزیریان به حساب اداره بیمه دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی کارگران  بی اعتبار شده و حتی درمانگاهها و مراکز درمانی درجه چندم و فاقد امکانات از پذیرش خانواده های کارگران خودداری میورزند. خانواده های کارگری در فقر و بیماری غوطه ورند. اشتهای سود و ثروت اندوزی و ارتکاب جنایات بیشتر علیه خانواده های کارگری هنر و ماهیت همه این جانوران است. حالا قراردادهای کاری تمدید نمیشود. این ترفند جدید بسیاری از سرمایه داران و حکومتشان در سال جدید است.

عوامل کارفرما در دمافین تا امروز به بهانه های دروغین و به اصطلاح مشکلات اداری بطور آگاهانه از تمدید قراردادهای کاری با کارگران طفره میروند و کارگران را در شرایط عدم امنیت مطلق شغلی فرو برده اند. در شرایطی که حق و حقوق کارگران ماههاست پرداخت نشده، در حالیکه کارگران بطور شبانه روزی به طرز وحشیانه ای استثمار میشوند و حتی فرصتی برای رسیدگی به بهداشت و نظافت و امورات فردیشان باقی نگذاشته اند، در حالیکه خانواده های کارگری با فقر و نداری و محرومیت و با گرانی و تورم از صبح تا شب گرفتارند٬ در همچین موقعیتی عدم تمدید همین قراردادهای بی اعتبار و ضد کارگری برای چیست؟ عدم تمدید قراردادها کارگران را در ابهام و نگرانی بیشتری فرو میبرد، اعمال سیاست خطر همیشگی اخراج امتیازیست برای سرمایه داران و حکومت تا بتوانند با آسوده خاطری بیشتر به جنایاتشان علیه کارگران ادامه دهند.

یکی از کارگران میگفت: فقر و گرفتاری و ناامیدی و ترس این حلقه های زنجیریست که سرمایه داران و حکومت اسلامی به دست و پایمان زده اند.

کارخانه دمافین با 120 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال تمدید نشده و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 30/7 تا 30/4 و اضافه کاری اجباری تا شب واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع رادیاتورها و خنک کننده های بزرگ صنعتی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ مه ۲۰١۲ – ٢٠ ارديبهشت ١٣٩١