پالایشگاه بندر عباس٬
هزينه از جان کارگران براى انتخابات ریاست جمهوری

بنا به خبر دريافتى٬ وزارت نفت حکومت اسلامى طی ابلاغ بخشنامه ای به پیمانکاران و شرکتهائی که در پالایشگاه بندر عباس مشغول به فعالیت هستند٬ اعلام کردند که بايد هرچه سريعتر و تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری پالایشگاه بندر عباس را راه اندازی کنند. قرار است راه اندازى پالايشگاه يکى از اقلام تبليغات درون حکومتى جناحها براى رياست جمهورى باشد. از قرار هزينه رقابت کرکسهاى اسلامى براى فتح کاخ رياست جمهورى را بايد کارگران و خانواده هايشان بپردازند.

تجارب در پروژه هاى نفت و گاز نشان ميدهد که نتيجه مستقيم این نوع اقدامات و سمبل کاریها همواره حوادث خونين از جمله انفجار و وقوع "حوادث محل کار" است که کارگران با جان خود هزینه آن را ميپردازند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ مه ۲۰١۲ – ١٩ ارديبهشت ١٣٩١