کارگران کارخانه مواد غذایی به تک
اخراج و بیکاری، 2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ از آغاز سال جدید تاکنون بتدریج و بطور متوالی بیش از 500 نفر از کارگران کارخانه مواد غذایی به تک از کار اخراج و بیکار شده اند. بهانه عوامل کارفرما برای اخراج کارگران تحریمهای اقتصادی و بحران و ورشکستگی مالی است. اخراجها همچنان ادامه دارد. برخی از عوامل کارفرما گفته اند: با روال و شرایطی که داریم در آینده نزدیک احتمال تعطیلی کارخانه و اخراج همه  کارگران در راه است! هم کارگران اخراجی و هم کارگران فعلا شاغل تاکنون دستمزدهای معوق شده 2 ماه فروردین و اسفند ماه سال گذشته را نیز دریافت ننموده اند. اعتراض و پیگیری و شکایت و مراجعات مکرر کارگران اخراجی به ادارات فرمایشی و پادو کار و بیمه حکومت اسلامی برای بازگشت به کار و برای دریافت دستمزدهای معوق هم بی ثمر و بدون نتیجه بوده است.

یکی از کارگران میگفت: به هر جا و به هر اداره حکومتی که برای شکایت مراجعه میکنیم درها بسته است. در این مملکت فساد و دروغ و دزدی کسی حاضر به شنیدن مشکلات ما کارگران نیست چه رسد به اینکه قرار به رسیدگی و احقاق حقی باشد. انگار همه دنیا علیه ما کارگران و خانواده هایمان با هم تبانی کرده اند. نه چشمی برای دیدن، نه گوشی برای شنیدن و نه وجدانی برای رعایت حق و حقوق انسانی ما نیست.

کارخانه مواد غذایی به تک واقع در جاده مخصوص کرج فعلا با بیش از 500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده با ساعت کاری از 8 صبح تا 6 عصر تولید کننده انواع آبمیوه و مواد غذایی بسته بندی شده میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٩ مه ۲۰١۲ – ٢٠ ارديبهشت ١٣٩١