کارگران شرکت دارو گستر یاسین
افزایش ساعت کار، کاهش دستمزدها!

در اطلاعیه قبلی در چهارم اردیبهشت ماه اعلام داشتیم بیش از 45 نفر از کارگران شرکت دارو گستر یاسین دستمزدهای فروردین و همچنین بخشهایی از مبالغ عیدی پایان سال گذشته را دریافت ننموده و حسینی مدیر شرکت علاوه بر نپرداختن دستمزدها از تمدید قراردادهای کاری جدید نیز با کارگران خودداری میورزد. اما حالا عوامل کارفرما علاوه بر نپرداختن دستمزدها و عدم تمدید قراردادها با کارگران با گستاخی میزان ساعت کار را افزایش و از طرفی بخشی از دستمزدهای ماهیانه کارگران را کاهش داده اند. به ساعت کاری قبلی که ظاهرا از 8 صبح تا 4 عصر بود یکساعت اضافه شده و کار اجباری بدون دستمزد تا ساعت 5 عصر ادامه دارد.

بنا به دستور حسینی نیز مبلغ 28 هزار تومان پول نهار و 30 تا 50 هزار تومان بابت حق عائله مندی  از دستمزدهای ماهیانه کارگران کسر شده است. این اقدام ضد کارگری بدین معناست که بطور متوسط مبلغ 60 تا 80 هزار تومان از دستمزدهای 300 هزار تومانی هر یک از کارگران در این شرایط تورم و گرانی لجام گسیخته کاسته شده تا سودهای میلیاردی امثال حسینی انباشته تر شود. این ادامه و اجرای سیاست ضد کارگری سرمایه داری در بن بست و بحران است. این همان بیان کفتار پیر و آخوند جنایتکار خامنه ای است که سال جدید را سال حمایت از سرمایه داران و سال افزایش و شدت کاری و استثمار بیشتر و تحمیل فقر و محرومیت گسترده تر علیه کارگران نامگذاری نمود تا شاید از قبل اجرای این سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی کشتی درهم شکسته و به گل نشسته سرمایه داری و حکومت اسلامی بتواند چند صباحی بیشتر به حیات آکنده از ننگ و کثافت خود ادامه دهد.

 شرکت دارو پخش یاسین با 45 نفر کارگر قراردادی و روز مزد و ساعت کاری با افزایش یکساعت   از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری بدون محاسبه و پرداخت مبالغ ساعات اضافه کاری! با دستمزدهای 300 هزار تومانی از جمله شرکتهایی گسترده در زمینه واردات و توزیع دارو در سطح ایران میباشد. انبار اصلی شرکت در جاده مخصوص کرج واقع است. حسینی و همدستانش در شرکت از طریق استثمار کارگران و در تبانی و زد و بند با باندهای حکومت اسلامی در زمینه تهیه و توزیع و فروش انواع داروهای قاچاق و کمیاب و تقلبی ثروتهای میلیاردی به جیب میزنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ مه ۲۰١۲ – ٢٠ ارديبهشت ١٣٩١