کارگران وانیا ریل راه آهن تهران
یکماه دستمزد، اضافه کار و سنوات معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 100 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری وانیا ریل راه آهن تا امروز با گذشت 4 روز از پایان ماه دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند. علاوه بر دستمزدهای فروردین مبالغ سنوات پایان سال و اضافه کاری اسفند ماه گذشته کارگران تا امروز پرداخت نگردیده است.

پیگیری و اعتراض تاکنونی کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق به دلیل مخالفت و کارشکنی "علی امیر" مدیر شرکت بی نتیجه بوده است. عوامل کارفرما دستمزدهای کارگران را به گروگان گرفته و با تهدید خطاب به کارگران گفته اند: سنوات شما را نمی پردازیم هر گاه که اخراج شدید در زمان تسویه حساب نهایی محاسبه میکنیم. نپرداختن دستمزدها، تهدید به اخراج و ارعاب، وعده های بی اساس و دروغ ماهیت و اقدام ضد انسانی همه سرمایه داران و حکومت اسلامی نوکرشان بر علیه خانواده های کارگریست.

شرکت پیمانکاری وانیا ریل با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات داخلی و سیستم برق و تهویه راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ آوریل ۲۰١۲ – ٣١ فروردين ١٣٩١