کارگران شرکت عمران نیرو
2 ماه دستمزد، سنوات و مرخصی معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 800 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری عمران نیرو تاکنون دستمزدهای 2 ماهه اسفند و فروردین ماه و همچنین مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی پایان سال 1390 را دریافت ننموده اند. "باهر" مدیر شرکت در روزهای پایانی سال گذشته با عوامفریبی و وعده های دروغ به کارگران مراجعه نموده و با گرفتن خط و امضا از کارگران مبنی بر اینکه مبالغ مربوط به مرخصی و سنوات را به آنها پرداخته است و این در حالیست که ریالی از مبالغ سنوات و حق مرخصی ها را نیز به کارگران نپرداخته است! و هم اکنون در مقابل کارگران معترض با گستاخی خط و امضای کارگران را به آنها نشان داده و با بیشرمی میگوید: ملاک و سند همین است که نزد من است٬ به هر جا بروید قانون و حکومت حق را به من میدهند. من از بابت مرخصی و سنوات به هیچیک از شماها بدهکار نیستم٬ این هم سند کتبی موجود به خط و امضای خودتان!

این شارلاتان حرفه ای علاوه بر بالا کشیدن مبالغ سنوات و مرخصی های کارگران در سال جدید و با اتمام قراردادهای کاری کارگران به بهانه های واهی از تمدید و اخذ قراردادهای جدید با کارگران خودداری نموده است. از عدم امنیت شغلی کارگران در حالیکه خانواده های کارگری بعلت دستمزدهای ناچیز و فقر و فلاکت اقتصادی ناشی از گرانی و تورم ساخته و پرداخته حکومت اسلامی در محاصره و رنجند٬ در نهایت سو استفاده و کلاشی از پرداخت دستمزدهای اسفند و فروردین ماه نیز خودداری میورزد.

در این نظام و در این جنگل وحوش اسلامی کارگران و خانواده های شرافتمندشان چیزی جز ابزار سودجویی و ثروت اندوزی سرمایه داران بیکاره و انگل و سران جنایتکار حکومت اسلامی نیستند.

شرکت پیمانکاری عمران نیرو با بیش از 800 نفر کارگر با قراردادهای سفید امضا 3 ماه تا یکسال که فعلا تمدید هم نمیشود٬ با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری تا شب٬ مجری انواع طرحهای ساخت و ساز نیروی مزدور انتظامی حکومت اسلامی است. دفتر مرکز شرکت در شهرک آزمایش تهران و برخی از پروژه های اجرایی ساخت و ساز در تبریز و کرمانشاه واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ آوریل ۲۰١۲ – ٣١ فروردين ١٣٩١