کارگران شرکت دارو پخش یاسین!
یکماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 45 نفر از کارگران شرکت دارو پخش یاسین تا امروز چهارم اردیبهشت ماه بخشهایی از مبالغ عیدی پایان سال و دستمزد فروردین را دریافت ننموده اند. "حسینی" مدیر شرکت در روزهای پایانی سال به بهانه های نیست و ندارم و تهدید کارگران به اخراج و بیکاری از پرداخت مبالغ کامل عیدی پایان سال کارگران طفره رفته و بطور اللحساب به هر یک از کارگران 100 تا 150 هزار تومان پرداخت نموده  و با این شگرد رزیلانه عیدی پایان سال کارگران را ماستمالی و بالا کشیده است. علاوه بر عدم پرداخت عیدی کارگران در حال حاضر با گذشت 4 روز از پایان ماه خبری هم از پرداخت دستمزدهای فروردین نیست. در سال جدید قراردادهای کاری تعدادی از کارگران به اتمام رسیده عوامل کارفرما با کش و قوس دادن مسئله از تمدید قراردادها خودداری میکنند و حتی تعدادی از کارگران فاقد قراردادهای موقت و فرمایشی هم هستند. عدم تمدید قراردادها و خطر هر لحظه ای اخراج و بیکاری بمثابه حق السکوتی است که سرمایه داران و حکومت اسلامیشان از این اهرم برای تشدید و افزایش استثمار و دزدیدن دستمزدهای ناچیز کارگران بهره میبرند.

شرکت دارو پخش یاسین با 45 نفر کارگر قراردادی و روزمزد و ساعت کاری نامحدود بنا به خواست کارفرما بدون پرداخت محاسبه و پرداخت مبالغ ساعات اضافه کاری٬ با دستمزدهای 300 هزار تومانی از جمله شرکتهایی گسترده توزیع دارو در سطح ایران میباشد. انبار اصلی شرکت در جاده مخصوص کرج واقع است.

حسینی و همدستانش در شرکت از طریق استثمار کارگران و در تبانی و زد و بند با باندهای حکومت اسلامی در زمینه تهیه و توزیع و فروش انواع داروهای قاچاق و کمیاب و تقلبی ثروتهای میلیاردی به جیب میزنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ آوریل ۲۰١۲ – ٣١ فروردين ١٣٩١