اخراج در کارخانه مزدا
درگیری کارگران اخراجی با عوامل حکومت اسلامی!

همانطوری که در اطلاعیه های پیشین اعلام داشته بودیم کارفرما و مديران بدليل تنگناهاى ناشى از بحران اقتصادى و تحريمها و همينطور به دلیل دزدی و فساد مالی و سودجویی باندهای اوباش حکومت اسلامی در کارخانه مزدا٬ از چندین ماه پیش اخراج و بیکار سازی مدام و همچنین قطع سرویس ایاب و ذهاب کارگران و برخی مزایای جانبی همچنان ادامه دارد. علاوه بر اینها به موازات اعمال سیاست اخراج و بیکار سازیها٬ افزایش فشار کاری و تحمیل استثمار بیشتر به کارگران فعلا شاغل رشد روز افزونی پیدا کرده است.

بنا به خبر دريافتى٬ در طی روزهای گذشته بطور ناگهانی 290 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. کارگران اخراجی در ابتدای صبح و هنگام ورود به کارخانه در محوطه کارت زنی متوجه میشوند که کارتهای ثبت ورود و خروجشان را از روی فایل برداشته اند. پس از مدت کوتاهی به کارگران اعلام میشود شماها اخراجید! خبر ناگهانی اخراج و بیکاری کارگران را که بطور دسته جمعی در محوطه کارت زنی جمع بودند به خشم می آورد. کارگران با فریاد و اعتراض خواستار جوابگویی عوامل کارفرما میشوند اما خبری از عوامل کارفرما و پاسخ نیست. کارگران که قصد مراجعه به قسمت امور اداری و پیگیری مسئله را دارند با ممانعت و مخالفت نگهبانی و عوامل حراستی روبرو میشوند. در این درگیری توسط کارگران و به نشانه اعتراض علیه اخراج و بیکار سازیها و گستاخی عوامل نگهبانی و حراست٬ شیشه ها و در و پیکر قسمتهایی از کارخانه درهم شکسته شده و تعدادی از عوامل کارفرما و کار چاق کنها و پادوهای حکومتی گوشمالی داده میشوند. سرانجام پس از ساعاتی با کمک پلیس و نیروهای سرکوبگر حکومتی به طرز وحشیانه ای کارگران اخراجی را بدون ارائه هیچ گونه جواب منطقی از کارخانه بیرون میکنند.

پیگیری و اعتراض و مراجعات مکرر تاکنونی کارگران اخراجی به مراکز اداره کار و بیمه حکومت اسلامی بعلت همکاری و تبانی حکومت اسلامی با سرمایه داران همچنان بی  نتیجه مانده است. علاوه بر اینها حتی مراجعات مکرر جمعی از خانواده های کارگران به کارخانه برای بازگشت به کار هم  بدون نتیجه بوده است. یکی از زنانی که در مقابل کارخانه تجمع نموده بود میگفت: بعلت اخراج و بیکاری، بعلت فقر و محرومیت و نداری و هزار و یک بدبختی، بعلت فشارهاى روانی زندگیمان را به سقوط و بن بست کشیده اند. همه راهها و همه درها را به رویمان بسته اند. شوهرم با خوردن چندین بسته قرص دست به خودکشی و انتحار زده و در بیمارستان بستری است. من در اینجا جواب میخواهم تکلیف ما چیست؟ جرم ما چیست؟

امروز پنجشبه سی و یکم فروردین ماه نیز 11 نفر دیگر از کارگران قسمتهای سالن رنگ، پرس و صافکاری از کار اخراج شده اند. آشوری مدیر کارخانه و شرکایش با گستاخی و بدون جوابگویی به کارگران و خانواده هایشان با تکیه به حراست و پلیس ضد شورش و دیگر مزدوران سرکوبگر حکومتی٬ جواب کارگران اخراجی را با سرکوب و تهدید و ضرب و شتم و زندان و پرونده سازی میدهند. علاوه بر اینها بنا به دستور آشوری از قرار لیست 130 نفر دیگر از کارگران بخش امور اداری و خدمات برای اخراجهای بعدی در دست تهیه و تنظیم است! سیاست اخراج و بیکار سازی، سیاست سرکوب و ارعاب و پرونده سازی، سیاست تحمیل و افزایش فقر و استثمار هرچه بیشتر در کارخانه مزدا توسط حکومت اسلا می و عواملش ادامه دارد.

بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی و محاسبه و دریافت دستمزدهای دوران بیکاریشان، لغو کار پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیدن بساط شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، 5 روز 6 ساعت کاری در هفته، افزایش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است.

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 1600 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 و 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه داران است و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل دیروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٩ آوریل ۲۰١۲ – ٣١ فروردين ١٣٩١