رژیم اسلامی یعنی تعرض و تجاوز
به بهانه آزار جنسی کودکان از سوی عوامل رژیم
پدرام نواندیش

پنهان کردن اخبار از سوی دولتها و نیروهای مدافع وضع موجود اگر چه تلاشی عبث اما همچنان  صورت می پذیرد. خبرها خیلی زود می پیچد. خبری که با زیر آبی رفتن و تعرض به چند دختر کم سن و سال توسط یکی از جاسوس دیپلمات های رژیم در یک استخر مختلط٬ موجی از انزجار عمومی نسبت به رژیم اسلامی و مزدورانش را در سرتاسر جهان دامن زده است.  

انعکاس خبر تعرض جاسوس دیپلمات رژیم اسلامی به دختران کم سن و سال استخری در شهر برازیلیا، مثل هر خبر تجاوز و تعدی و آدم کشی های رژیم طی 33 سال گذشته علیرغم شواهد آشکار و غیر قابل انکار، این بار نیز در ابتدا با انکار و رد آن و سپس تحریف و توجیه از سوی دستگاههای رژیم مواجه شده است. بارها جنایتکاران رژیم اسلامی در کشورهای مختلف دست به تجاوز و آدمکشی زده اند و همواره جنایات رژیم و عوامل آنها از سوی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب چه در داخل و چه در خارج مورد افشاگری قرار گرفته است. اما همواره دولتهای غربی بودند که از کنار تمام جنایات رژیم عبور کرده و بر آنها چشم بسته اند و مزدورانشان را پس از مدتی از زندان رها ساخته اند.

دولت برزیل٬ در حالی که  شدت عصبانیت مردم و خانواده های کودکان مورد تعرض قرار گرفته به حدی بوده است که می‌خواستنه اند این جنایتکار را به قتل برسانند، به جای دستگیری و محاکمه اين پدوفيل اسلامى او را با ترفند مصونیت ديپلماتيک رها میسازد تا همچون ديگر موارد به ايران باز گردانده شود. جاسوسخانه خارجه رژیم در دفاع از عملکرد جاسوس دیپلمات خود در برازیلیا گفت اتهامی که علیه دیپلمات ایرانی مطرح شده، سوء تفاهمی است که از تفاوت فرهنگ‌ها ناشی می‌شود.

دستگاه جاسوسخانه رژیم اسلامی در این بیانیه به فرهنگی اشاره دارد که در آن، مرد میتواند نه تنها چند زن را مالک گردد بلکه تجاوز به کودکان کمتر از 10 سال را مجاز نموده و آن را قانونی و شرعی اعلام داشته و از آن به عنوان افتخارات خود یاد میکند. این اندیشه جنایتکارانه و فرهنگ تجاوز در سه دهه گذشته قربانيان بيشمارى گرفته است.  

اما اين پدوفيلى اسلامى که با "تفاوت فرهنگى" توضيح داده شده است٬ رگ غیرت ناسیونالیست های ایرانی را متورم ساخت تا آنجا که فغان وامصیبتاى آنها را مبنی بر از دست رفتن آبرو و حیثیت چند هزار ساله مملکت ایران را میتوان از کوی و برزن سایتها و رسانه هايشان شنید.  این در حالی است که رژیم اسلامی هر روزه گلوی میلیونها کارگر و کارکن در ایران را می فشارد بی آنکه کمترین واکنشی از سوی این همدستان رژیم اسلامی دیده شود. در این آشفته بازار و مچ گیری ها، رسانه ها از طریق باز پخش خبر فوق تلاش دارند آن را در خدمت کشمکش ها با جمهورى اسلامى قرار دهند. در حالی که کمترین کار در این ارتباط محاکمه علنی جاسوس دیپلمات رژیم اسلامی در برزیل بوده - که مطابق قوانین برزیل میتوانست دست کم 15 سال حبس برای این مزدور رژیم به دنبال داشته باشد - اما فرد مزدور از سوی دولت برزیل رها میشود تا این نیز به عنوان برگی در دست دولتهای غربی برای معامله در میزهای مذاکره آتی باشد.

میلیونها مردم کارگر و کارکن ایران، زنان، مردان، و جوانان ماهیت این رژیم را به خوبی میشناسند که تصمیم به سرنگونی آن گرفته اند. میخواهند رژیم و اسلام را همانند مسیحیت به زباله دانی بیافکنند. برای خلاصی از این فرهنگ و اندیشه جنایتکارانه بایستی رژیم اسلام سیاسی را بزیر کشید.

21 آوریل 2012