خبر فوری!
بازداشت یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه

دستگیری قربان علیپور از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه
امروز دوشنبه 14 آبان ماه 1386، " قربان علیپور" یکی از نمایندگان کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه دستگیر شد.
طبق خبری که به دست ما رسیده است، امروز دوشنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، چند نفر از ماموران اداره اطلاعات، به منزل "قربان علیپور" یکی از نمایندگان کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه رفته و وی را با خود بردند.
تا این لحظه از وضعیت "قربان علیپور" که با یک ماشین پژو وی را به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، خبری در دست نیست.