تعطیلی کارخانه نئوپان گیلان (صومعه سرا)
اخراج و بیکاری کارگران در پایان سال!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام نمودیم 150 نفر از کارگران کارخانه نئوپان گیلان به دلیل کارشکنی عوامل کارفرما دستمزدهای سه ماهه آذر، دی و بهمن را دریافت ننموده اند و محمدی در جواب کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان بوده اند با نشان دادن قبض برق پرداخت نشده کارخانه خطاب به کارگران گفته است من حتی پولی برای پرداخت قبض کارخانه ندارم چه رسد به دستمزدهای شما!

در چند روز گذشته به دلیل عدم پرداخت بهای قبض برق از طرف اداره برق، برق کارخانه قطع شده و عملا کارخانه به حالت تعطیل در آمده است. محمدی مدیر و مالک کارخانه که خودش در روزهای پایانی سال برای نپرداختن دستمزدهای معوق و عیدی و پاداش پایان سال کارگران این سوژه را طراحی و اجرا نموده خطاب به کارگران اعلام داشته است: نگفتم حتی پولی برای پرداخت بهای قبض کارخانه ندارم، حالا که اداره برق، برق کارخانه را هم قطع نموده اند دیگر وضعیت بدتر شده من اگر پولی داشتم بهای قبض برق را می پرداختم تا کارخانه به این روز نیافتد. شما کارگران هم بعلت تعطیلی کارخانه بهتر است به فکر کاری برای خودتان باشید. محمدی با سرهم نمودن دروغهای شاخدار ندارم و نیست و ورشکست شدم در این روزهای پایانی سال با کلاشی کارخانه را به تعطیلی کشانده و علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای 4 ماهه آذر، دی و بهمن و اسفند در این روزهای پایانی سال حتی ریالی هم از بابت عیدی و پاداش پایان سال و سنوات به کارگران نپرداخته و با شگرد رزیلانه عدم پرداخت قبض برق و تعطیلی کارخانه همه کارگران را نیز از کار اخراج نموده است.

یکی از کارگران میگفت: امروز مثلا آخرین روز سال و بیست و نهم اسفند ماه است. با جیب خالی و با سرگردانی و بیکاری فردا به استقبال عید و سال جدید می رویم، ما 150 نفر کارگر کارخانه نئوپان هم از کار اخراج شده ایم و هم 4 ماه دستمزد و عیدی و پاداش و سنوات پایان سال را طلبکاریم. نپرداختن پول برق و تعطیلی کارخانه ترفند محمدی برای تعطیلی کارخانه و نپرداختن دستمزدها و پاداش و عیدی پایان سال و اخراج ما کارگران است.

کارخانه چوب نئوپان گیلان واقع در صومعه سرا با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای پرداخت نشده 300 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته کاری تولید کننده انواع چوب و تخته نئوپان میباشد. هم اکنون کارخانه تعطیل و کارگرانی که 4 ماه دستمزد و عیدی و پاداش پایان سال را هم دریافت نکرده اند از کار اخراج و بیکار شده اند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ مارس ٢٠١٢ – ١ فروردين ١٣٩١