کارگران شرکت توسعه و معادن
دستمزدها و پاداش و عیدی پایان سال کارگران معوق!

امروز بیست و نهم اسفند ماه، سر انجام پس از چندین روز جدال و کشمکش بین کارگران و عوامل کارفرما دستمزدهای اسفند و عیدی و پاداش پایان سال کارگران پرداخت نشد. به دنبال اعتراضات و پیگیریهای مکرر کارگران در چند روز گذشته و بنا به دستور موسوی مدیر کارخانه فقط مبلغ 500 هزار تومان بطور اللحساب به حساب کارگران واریز شده است. این در حالیست که خواست کارگران محاسبه و پرداخت فوری دستمزدهای اسفند، پاداش و عیدی پایان سال و سنوات است.

پرداخت مساعده و اللحساب کلاه شرعی سرمایه داران برای دزدی و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران است. کارگرانی که یکسال گذشته را هر روز از صبح تا شب و حتی در ایام تعطیل در شرایط تحقیر و بردگی کار کرده اند در این روزهای پایانی با پرداخت اللحساب و مساعده های ناچیز عملا ثمره کار یکساله شان به حسابهای بانکی سرمایه داران و اوباش دزدی از قماش موسوی ها سرازیر میشود. در حالیکه کارگران و خانواده هایشان با جیب خالی و کابوس بیکاری و اخراج از کار و فقر بیشتر به استقبال سال جدید میروند از طرف دیگر حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران با تعیین سقف مبلغ 389 هزار تومان بعنوان دستمزد ماهیانه کارگران در سال جدید که حتی کفاف یک هفته زندگی خانواده های کارگرای را در شرایط گرانی و تورم سرسام آور نمیدهد. تهاجم بیشتری علیه خانواده های کارگری را آغاز نموده است. اعلام و تصویب دستمزدهای مسخره 389 هزار تومانی از هم اکنون اعلام جنگ حکومت اسلامی سرمایه داران به کارگران در جهت استثمار بیشتر و تحمیل فقر و بیحقوقی بیشتر به خانواده های کارگریست. این جنایتی سازمان یافته علیه کارگران است که باید با مبارزه یکپارچه و متحد همه کارگران در مجامع عمومی و شوراهای مستقل کارگری با پیشروی کارگران در جهت خواسته هایشان و با سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران جواب بگیرد.

شرکت ساختمانی توسعه و معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در تعطیلات مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت در حال حاضر مجری احداث مجتمع های مسکونی در سعادت آباد تهران است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ مارس ٢٠١٢ – ١ فروردين ١٣٩١