کارگران سرو مشرق زمین
دستمزدهای اسفند و عیدی و پاداش سال معوق!

امروز بیست و نهم اسفند ماه علیرغم پایان سال و نیاز مالی شدید کارگران حتی برای گذران روزانه زندگی٬ دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و پاداش پایان سال 10 نفر از کارگران سرو مشرق زمین پرداخت نشده است. سیار مدیر شرکت با گستاخی به کارگران گفته است فرار که نکرده ام آنطرف سال با شماها حساب میکنم!

یکی از کارگران میگفت: ما که از خانواده هایمان دوریم، چند نفری در اینجا در اتاقکی که فقط محل خوابیدن شبانه ماست بدون هیچ امکاناتی زندگی میکنیم، خانواده های ما در افغانستان زندگی میکنند آنها چشم براه چندرغاز پولی هستند تا برایشان بفرستیم تا زنده بمانند. خودمان هم در اینجا در ایران توسط این حکومت اسلامی و امثال سیار گرفتار شده ایم. ما اگر محتاج نبودیم از افغانستان برای کار به ایران نمی آمدیم، جرم ما زندگی شرافتمندانه است. حالا هم که بطور شبانه روزی به دست این سیار (شرکت مشرق زمین) اسیر شده ایم٬ دستمزد و حق و حقوقمان را هر روز به یک بهانه ای نمیدهد. چند روزیست پولمان تمام شده. قبلا بیشتر خورد و خوراک ما نان و شکر و سیب زمینی و تخم مرغ بود حالا فقط خوراک مان نان و شکر شده بخاطر بی پولی سیب زمینی و تخم مرغ هم از سفره ما حذف شده. دستمزدمان را نمی دهند خودمان در اینجا و خانواده هایمان در نهایت انتظار و فقر و گرسنگی و محرومیت و جنگ در افغانستان گرفتارند.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین فعلا با 10 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند٬ فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتهاى ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٠ مارس ٢٠١٢ – ١ فروردين ١٣٩١