کارگران شرکت آرم فرم
11 ماه دستمزد و عیدی و پاداش پایان سال معوق!

سال به پایان رسید،11 ماه دستمزدهای بیش از 150 نفر از کارگران شرکت آرم فرم از اردیبهشت ماه تا امروز به انضمام عیدی و پاداش پایان سال و سنوات کارگران پرداخت نشد. 11 ماه است که  کارگران و خانواده هایشان در انتظار دریافت دستمزدهای ناچیزند، 11 ماه است که کارگران زحمتکش با عوامفریبی و تهدید کارفرما از امروز به فردا و از فردا به فرداهای دروغین دیگری حواله داده شده اند و حالا در روز پایان سال با ریاکاری، با شیادی فقط 500 هزار تومان به حساب هر یک از کارگران واریز شده است! کارگران و خانواده هایشان مانده اند با دنیایی از قرض و بدهکاری، فقر و نیاز و محرومیت مثلا در شب عید. گرانی و تورم به همت حکومت اوباش اسلامی هر روز اوج بیشتری میگیرد، در حالیکه خانواده های کارگری در نهایت فقر و تنگدستی دستشان به جایی بند نیست. دسترنج و ثمره میلیاردی کار یکساله شان در حسابهای بانکی آشوری (مدیر شرکت) و همدستان دزدش تلنبار شده و حضرات چمدانهایشان را برای سفرهای نوروزی به کیش و امارات و اروپا و هر جهنم دیگری بسته اند. این عین جنایت سرمایه داری و اسلام در حق انسانهای زحمتکش و خانواده های کارگریست.

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما٬ مجری احداث پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ مارس ٢٠١٢ – ١ فروردين ١٣٩١