اخراج کارگران شرکت وارداتی الیت!

بنا به خبر دريافتى٬ از هفته پیش تا امروز 8 نفر از کارگران شرکت وارداتی الیت از کار اخراج شدند. اخراج ناگهانی در روزهای پایانی سال زندگی کارگران و خانواده هایشان را در کابوس فقر و گرسنگی بیشتر و در جهنم بیکاری فرو برده است. عوامل کارفرما میگویند در شرایط تحریمها و به دلیل سقوط ارزش ریال و افزایش بهای انواع ارز خارجی دیگر قادر به واردات و ادامه کار نیستیم. سرمایه داران سرمایه هایشان را از بازار کساد تجارت و واردات به  بازار سود آورتر بساز و بفروش و دلالی ارز و سکه منتقل نموده اند.

بله، همانگونه که اوباما و دیگر سران جنایتکار دول سرمایه داری امریکا و اروپا میگویند تحریمهای تاکنونیشان بر علیه حکومت اوباش اسلامی از قرار موثر افتاده است! به دلیل محاصره اقتصادی، به دلیل ورشکستگی، به دلیل بحران لاعلاج سرمایه داری و به دلیل ماهیت کثیف و ضد انسانی این نظام هر روز دسته دسته از کارگران از کار اخراج و بیکار میشوند. تحریمها حربه مناسبی برای اخراج کارگران و نپرداختن گسترده تر دستمزدهاست. اخراج و بیکاری کارگران مساویست با افزایش فقر و گرسنگی و محرومیت روز افزون، اخراج یعنی سلب حق حیات و زندگی میلیونها انسان شریف و زحمتکش از خانواده های کارگری. اخراج و بیکاری یعنی تن فروشی و اعتیا د بیشتر، یعنی حراج و فروش کلیه و اعضا و جوارح بدن در بازار مکاره سرمایه داری. بیکاری یعنی انهدام خانواده های کارگری. تحریمها زندگی میلیونها نفر انسان کارگر و زحمتکش را نشانه رفته است و سران جانی حکومت اسلامی در حالیکه در بارگاه امن حکومتی نشسته اند در زرادخانه هایشان با عصای جهل و خرافه و جنایت کورمال کورمال به دنبال کشف ذرات اتم میکوشند. چه دنیای وارونه و زشتی!

شرکت الیت هم اکنون با 8 نفر کارگر شاغل (و 13 نفر کارگر اخراجی) با قراردادهای 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 6 عصر و اضافه کاری اجباری بنا بر نیاز کارفرما٬ وارد کننده انواع مواد غذایی است. دفتر شرکت در خیابان قائم مقام تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ مارس ٢٠١٢ – ٢۴ اسفند ١٣٩٠