کارگران شرکت نو آرنده
اخراج در روزهای پایانی سال، عدم پرداخت دستمزدها!

بنا به خبر دريافتى٬ در آخرین روزهای پایانی سال بنا به دستور مزینانی مدیر شرکت وارداتی نو آرنده 19 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. اخراج کارگران در حالیست که دستمزدها و پاداش پایان سال کارگران تا روز بیست و یکم اسفند ماه پرداخت نگردیده است. اعتراض و پیگیری کارگران برای بازگشت به کار تاکنون بی نتیجه بوده و مزینانی در جواب کارگران معترض و اخراجی گفته است: من که تعهد نداده ام تا شغل و هزینه های زندگی شما کارگران را تامین کنم٬ تا امروز به شماها نیاز کاری داشته ام از این به بعد نمیخواهم. کار ما واردات است٬ به دلیل محاصره اقتصادی و تحریمها دیگر به ما جنس نمیدهند. شرکت در حال ورشکستگی و رکود است. شما کارگران هم به سلامت.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: بیش از 5 سال در این شرکت برای این مزینانی کار کرده ام، هرگاه که نیاز کاریش بوده و هر روزه تا آخر شب و حتی در همه روزهای تعطیل هم از ما کار کشیده است. حالا که سود آوری این کار به هر دلیلی برایش کاهش یافته کوتاه تر از دیوار ما کارگران دیواری نیست. البته مسئله محاصره اقتصادی بر روی همه چیز اثر گذار بوده است. این ما کارگران و خانواده هایمان هستیم که مستقیما هزینه این تحریمها را می پردازیم. همه هزینه هاى زندگی از خورد و خوراک گرفته تا درمان و دارو٬ همه قیمتها را به ناحق چندین برابر بیشتر افزایش داده اند. آخر سرهم این تحریمها بهانه دندان گیری شده برای مشتی سرمایه دار دزد و بی همه چیز که به این بهانه آن هم در این روزهای آخر سال که هزینه های زندگی بیشتر است٬ با این همه سابقه کاری که من و امثال من داریم٬ ما را از کار اخراج نموده و به این بهانه ها هم چندرغاز پاداش و عیدی پایان سال و سنوات ما را هم بالا بکشند. آیا آخوندها و وکیل وکلاهای کاسه لیس ریز و درشت و آنهایی که در حکومت با ثروتهای میلیاردی باد آورده نشسته اند٬ آیا این خیل اوباش انگل هم به دلیل تحریمهای اقتصادی مثل ما کارگران از کار اخراج میشوند؟ آیا این آقایان اصلا کار میکنند که قرار شود از کار اخراج و بیکار گردند؟ اگر فردا جنگی هم به پا شود این ما کارگران و خانواده هایمان هستيم که در نهایت فقر و فلاکت باید گوشت دم توپ سود جویی و جنایتکاری این حکومت اسلامی و آمریکا و اروپا باشیم.

شرکت نو آرنده هم اکنون با 12 نفر کارگر که 19 نفر دیگر نیز از کار اخراج شده اند٬ با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب٬ وارد کننده انواع مواد غذایی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ مارس ٢٠١٢ – ٢۴ اسفند ١٣٩٠