کارگران مراکز مخابراتی تهران
اخراج گسترده در روزهای پایانی سال!

در اطلاعیه قبلی در مورخ 28/10/90 اعلام داشتیم بخشنامه ای به امضای پاسدار "سلطان محمدی"   معاون اداره مخابرات به کلیه مراکز خدماتی و شرکتهای انگل پیمانکاری ارایه دهنده خدمات مخابراتی در سطح شهر تهران ارسال شده است. حکومت اسلامی سرمایه داران در این دستور العمل از شرکتهای پیمانکار خواسته بود تا پایان سال و در جهت کاهش هزینه ها تعداد زیادی از کارگران از کار اخراج و بیکار شوند و با افزایش ساعات و حجم کار بیشتر بر شدت فشار و استثمار در حق دیگر کارگران شاغل بکوشند.

کارگران شرکت تجارت تیوا (موج آسا سابق)
در چند روز اخیر و بطور همزمان با جایگزینی شرکت انگل پیمانکاری تجارت تیوا با شرکت موج آسا حکم اخراج فوری 12 نفر از کارگران صادر و به مرحله اجرا در آمده است. عوامل کارفرما همزمان با اخراجها ساعت و حجم و میزان کار کارگران فعلا شاغل را به طرز وحشیانه ای افزایش داده اند تا مبادا کار کارگران اخراجی بر روی زمین بماند و از سودهای سرشار شان کاسته شود. کارگران اخراجی که هر یک از 2 تا 10 سال سابقه کار نیز دارند٬ علاوه بر آنکه از کار و زندگی ساقط شده اند، عیدی و پاداش پایان سال و سنواتشان نیز بالا کشيده شده و در برزخ بلاتکلیفی و سرگردانی در میان دو شرکت انگل پیمانکاری و اوباش سپاه پاسداران در مخابرات تهران به سرقت رفته است. کارگران اخراجی و بیکار و خانواده هایشان با رنج و اندوه ناشی از فقر بیشتر و سرگردانی با جیبهای خالی در حالیکه حتی دستمزدهای ناچیزشان توسط سرمایه داران و حکومت جانیان اسلامی به تاراج رفته است٬ در روزهای پایانی سال و همزمان با افزایش سر سام آور تورم و گرانی و هزینه های زندگی دستشان به جایی بند نیست. این قانون جنگل نیست این قانون وحشیانه و ماهیت مشتی سرمایه دار طفیلی و سود جو و حکومت اوباش اسلامیشان برعلیه خانواده های کارگری در آغاز سال جدید است.

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی تجارت تیوا (موج آسا سابق) در بخش منطقه 5 تهران هم اکنون با 12 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا شب و اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارایه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد.

مرکز مخابرات کاشانی
در چند روز گذشته 12 نفر از کارگران مرکز مخابرات خیابان کاشانی تهران از کار اخراج شده اند. کارگران اخراجی مبالغ عیدی و پاداش پایان سال و سنوات را نیز دریافت ننموده اند. هم اکنون در مرکز مخابرات کاشانی 11 نفر کارگر فعلا شاغل با قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری و مجانی در همه تعطیلات مشغول به کارند. عوامل کارفرما با تهدید و ارعاب و سرکوب ساعات کاری کارگران را بشدت افرایش داده و با گستاخی به کارگران اولتیماتوم داده اند یا بایستی کار کارگران اخراجی را نیز انجام دهند و یا اخراج و بیکاری در انتظار آنها خواهد بود.

مرکز مخابراتی پیام نور (پونک)
تا امروز بیست و چهارم اسفند ماه 20 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پیام نور از کار اخراج شده اند. کارگران اخراجی در این مرکز عیدی و پاداش پایان سال و سنوات را نیز دریافت نکرده اند. عوامل کارفرما به جای پرداخت حق و حقوق کارگران با اخراج با تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق افزایش ساعت کار، کار کارگران اخراجی را هم  به دیگر کارگران فعلا شاغل تحمیل نموده اند. در حال حاضر در مرکز مخابرات پیام نور در منطقه پونک 22 نفر کارگر با قراردادهای موقت سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب در تحت شرایط استثمار وحشیانه مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۴ مارس ٢٠١٢ – ٢۴ اسفند ١٣٩٠