اخراج کارگران شرکت تارا خاور پلاستیک قزوین !

بنا به خبر دريافتى٬ در هفته گذشته 20 نفر از کارگران شرکت تارا خاور پلاستیک قزوین بنا به دستور کارفرما از کار اخراج و بیکار شده اند. هر یک از این کارگران حداقل دارای یک تا 3 سال سابقه کار بوده و اعتراض و پیگیری و شکایت آنها به اداره کار و بیمه و دیگر مراکز حکومت اسلامی سرمایه داران برای بازگشت به کار بی نتیجه بوده است. عوامل کارفرما با افزایش ساعت کاری و ایجاد دو شیفت 12 ساعته کاری و تحمیل کار اجباری در تعطیلات، کار روی زمین مانده کارگران اخراجی را در میان دیگر کارگران فعلا شاغل سرشکن و تحمیل نموده اند. کارفرما در جواب کارگران اخراجی گفته است: در این شرایط تورم و گرانی لحظه ای و به دلیل محاصره اقتصادی و افزایش بهای مواد اولیه کار و تولید به روال سابق دیگر سود آور نبوده و به همین دلیل باید سطح تولید کاهش و روال کار تغییر یابد! و البته  به زبان آدمیزاد تعدادی از  کارگران و خانواده هایشان از کار و زندگی ساقط شوند.

اخراج کارگران در روزهای پایانی سال و تحمیل فقر و محرومیت بیشتر و سرگردانی و بیکاری عیدی حکومت اسلامی و سرمایه داران به خانواده های کارگریست.

شرکت تارا خاور پلاستیک واقع در شهر صنعتی قزوین فعلا با 40 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته و کار اجباری در تعطیلات تولید کننده انواع ظروف پلاستیکی یکبار مصرف میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٧ مارس ٢٠١٢ – ١٧ اسفند ١٣٩٠