کارگران مرکز تحقیقات ساختمان و شهر سازی
طرح اخراج از کار، دستمزدها و سنوات معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای مربوط به اضافه کاری چندین ماه گذشته و همچنین مبالغ سنوات کارگران مرکز تحقیقات و شهر سازی بعلت کارشکنی عوامل کارفرما تا امروز پانزدهم اسفند ماه همچنان پرداخت نشده و بلاتکلیف به قوت خود باقی است. بنا به اعلام یکی از مسئولین حسابداری شرکت هر یک از کارگران علاوه بر حق سنوات بابت اضافه کاری مربوط به چندین ماه گذشته بطور متوسط مبلغ 500 هزار تومان طلبکارند. فاطمی از مزدوران حکومت اسلامی و مدیر شرکت در جایی گفته است: بیخود کارگران را امیدوار نکنید٬ وعده و وعید هم ندهید٬ ما فعلا قادر به پرداخت مبالغ اضافه کاری و سنوات کارگران نیستیم و بر طبق برآوردی هم که داشته ایم تازه این تعداد نیرو برای شرکت زیاد است ما باید حداقل 40% تعدیل نیرو داشته باشیم. حداقل باید تا پایان سال 150 نفر از کارگران اخراج و تعدیل شوند تا شرکت چابک و سبک شود و به سود آوری برسیم.

روزهای پایانی سال، دستمزدهای معوق و پرداخت نشده و اخراجهای مکرر و گسترده سیاست هر ساله حکومت اسلامی و سرمایه داران برای دزدی بیشتر از دستمزدهای ناچیز کارگران و در جهت نابودی و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به خانواده های کارگریست.

مرکز تحقیقات ساختمان و شهر سازی واقع در بلوار مرزداران تهران با 400 نفر کارگر قراردادی با قرار دادهای 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 9 شب از زیر مجموعه های وزارت به اصطلاح مسکن و شهر سازی حکومت اوباش اسلامی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ مارس ٢٠١٢ – ١٧ اسفند ١٣٩٠