برگزارى کنفرانس اول
تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

روز یکشنبه ۴ مارس اولین کنفرانس خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شهر گوتنبرگ، سوئد، برگزار شد. در این کنفرانس اکثر اعضاء و کادرهای حزب در خارج کشور که امکان ترک کشور محل زیست شان را داشتند، شرکت کردند. کنفرانس با خوش آمد گویی مریم کوشا، دبیر کمیته خارج کشور، پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت بیاد تمام جانباختگان راه سوسیالیسم و آزادی کار خود را آغاز کرد .

پس از انتخاب هیات رئیسه و تصویب دستور جلسه، مریم کوشا گزارش یکسال فعالیت کمیته خارج را ارائه داد. در این گزارش مریم کوشا بر پیشروی ها و کمبودهای فعالیت حزب در خارج کشور تاکید کرد. او گفت که پس از پایان کنفرانس کمیته خارج و واحدهای حزبی در خارج کشور بر کمبودها و ضعف ها متمرکز شوند و بکوشیم که بر آنها فائق آئیم. تلاش برای تحکیم حزبیت، گسترش عضوگیری، دریافت روتین حق عضویت ها و کمک مالی برای فعالیت های حزب که دائما رو به گسترش است، تشکیل منظم خانه های حزبی و امر آموزش اعضاء رئوس فعالیت آتی کمیته خارج خواهد بود .

سپس شهلا نوری، خزانه دار کمیته خارج، یک گزارش مالی به کنفرانس ارائه داد. شهلا نوری در گزارش خود اعلام کرد که هنوز دریافت حق عضویت ها نظم نیافته است. گزارش دهی کمیته ها در این زمینه ضعف های بسیار دارد. حزب نیاز مبرمی به گسترش امکانات مالی دارد. باید جمع آوری کمک های مالی را در راس فعالیت های واحد های حزبی قرار دهیم. بدون این کمک ها فعالیت های حزب با موانع جدی روبرو خواهد شد .

پس از آن آذر ماجدی درباره حزبیت صحبت کرد. او گفت که بنظر می رسد که حزبیت درون جنبش کمونیسم کارگری با یک بحران روبرو است. انشعابات و اتفاقات متعاقب آن طی چند سال اخیر یک روحیه دلسری را در میان جنبش کمونیسم کارگری حاکم کرده است. بخصوص نسل جوان از این شرایط متاثر است. یک روحیه نهیلیستی نسبت به کار حزبی ایجاد شده است. باید بکوشیم بر این روحیه فائق آئیم. باید بدانیم که بدون حزب محکم، با دیسیپلین، میلیتانت و رادیکال کمونیستی تصاحب قدرت سیاسی غیر ممکن است. اگر ما بعنوان یک کمونیست کارگری به این تز مارکس باور داریم که «فلاسفه تاکنون دنیا را تفسیر کرده اند، حال مساله بر سر تغییر آنست» آنگاه باید بپذیریم که امر تغییر کاملا توسط حزب امکانپذیر می شود. مردم عادی و بورژوازی همواره بما میگویند که حرفهای شما بسیار خوب و زیباست، اما عملی نیست. ما اگر به امر حزبیت و تحکیم آن بی تفاوت باشیم این گفته بورژوازی را به اثبات رسانده ایم. باید با تمام قوا به ساختن یک حزب کمونیستی کارگری مستحکم و با دیسیپلین بالا مشغول شویم. حزب از نظر سیاسی و تئوریک کاملا پیشاپیش جنبش کمونیستی کارگری حرکت می کند. مشکل ما تحزب است .

سپس سیروان قادری، دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، درباره اهمیت این دفتر و پرداختن و دخالت در جنبش پناهندگی صحبت کرد. او گفت که بنظر می رسد که از یکطرف توجه نسبت به فعالیت دفتر کاهش یافته است و از طرف دیگر سبک کار متفاوتی دارد پیشنهاد می شود و یا در دستور قرار گرفته است. حزب باید بار دیگر همانگونه که در پلاتفرم دفتر ذکر شده است فعالانه در جنبش پناهندگی دخالت کند .

بعد از آن بحث حول مباحث مختلف گزارش آغاز شد. شرکت کنندگان در کنفرانس فعالانه و با حرارت در این بخش شرکت داشتند. بحث های مفصلی حول جوانب مختلف حزبیت و تحزب، کار مالی و مساله پناهندگی مطرح شد .

موضوع مورد بحث بعدی در مورد ضرورت شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی در مقابل آلترناتیو های راست و طرح حزب در این رابطه بود. این مبحث توسط سیاوش دانشور، عضو هیات دائر حزب ارائه شد. پس از آن شرکت کنندگان سوالات و نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند .

سپس انتخابات برای کمیته خارج برگزار شد. رفقا علی کلانتری، مریم کوشا، آذر ماجدی، حبیب نصوحی و شهلا نوری بعنوان اعضای کمیته خارج انتخاب شدند. همينطور کنفرانس قرارى را تصويب کرد که دبيران کميته هاى کشورى حزب که عضو کميته خارج نيستند بعنوان اعضاى مشاور کميته خارج کشور انتخاب شوند. اين قرار به اتفاق آرا تصويب شد. پس از پایان کنفرانس کمیته خارج جلسه کوتاهی تشکیل داد و در آن مریم کوشا را بعنوان دبیر کمیته خارج انتخاب کرد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ مارس ٢٠١٢ – ١٧ اسفند ١٣٩٠