اعتراض کارگران پالايشگاه اصفهان

بنا به خبر دريافتى٬ ديروز سه شنبه کارگران پالايشگاه اصفهان در مقابل شرکت سنا انديشه دست به تجمع و اعتراض زدند. کارگران خواستار حقوق معوق بهمن ما٬ه پاداش وعده داده شده اوپکى که پرداخت نشده و همينطور عيدى بودند.

کارگران صبح سه شنبه قبل از رفتن به سر کار دسته جمعى در مقابل شرکت جمع شدند و مرتبا به تعداد اعتصابيون اضافه ميشد. مدير شرکت و حراست فورا دخالت کردند و خواستند که با معرفى نماينده و قول پيگيرى اعتصاب و اجتماع خاتمه پيدا کند. کارگران به شرط اينکه بلافاصله مطالبات پرداخت شود به اعتصاب خاتمه دادند. مطالبات کارگران امروز چهارشنبه تماما پرداخت شد. در عين حال کارفرما و حراست دست به تلاشهائى زدند که تعدادى را بعنوان "محرک" اعتصاب معرفى کنند تا فضاى ارعاب ايجاد کنند. اعتراض متحد کارگران براى مطالبات برحق شان به نتيجه رسيد و کارفرما و حراست با پرونده سازى براى کارگران ميخواهد همين اتحاد را درهم شکنند. درهم شکستن سياستهاى تفرقه گرايانه و پليسى کارفرما نيز توسط همين اتحاد کارگران عملى است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ فوريه ٢٠١٢ – ١٠ اسفند ١٣٩٠