کارگران راه آهن قزوین – رشت
اخراج از کار، 3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت راه سازی تیراژ تا امروز دستمزدهای 3 ماهه آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده اند. دستمزدهای 3 ماهه کارگران پرداخت نشده و کارگران و خانواده هایشان برای تامین نان شب و از جمله نیازهای ابتدایی زندگی بلاتکلیف رها شده اند. تاکنون اصرار و پافشاری کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق بی نتیجه بوده و عوامل کارفرما با بی توجهی به خواستهای کارگران و تهدید به اخراج همچنان از پرداخت دستمزدها طفره میروند. در طی هفته گذشته دو نفر از کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهای پرداخت نشده و بهبود شرایط کار و زندگیشان بودند پس از درگیری با عوامل کارفرما بلافاصله به دستور "اختراعی" مدیر شرکت از کار اخراج شده اند. تهدید همیشگی اخراج و بیکاری و عدم پرداخت بموقع دستمزدهای ناچیز در شرایط گرانی و تورم بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و خانواده هایشان را در منجلاب فقر و فلاکت فرو برده است. عدم امنیت شغلی، عدم درآمد مکفی و شرایط بحرانی و رو به افزایش گرانی و تورم و فقر با گذشت هر روز بیش از پیش کارگران و خانواده هایشان را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار داده است.

یکی از کارگران میگفت: ما کارگران زندگیمان در بیابانهای خارج از شهر، در سایتها و کمپهای فاقد امکانات بهداشتی و رفاهی و غذایی تباه میشود. در این کمپها که بیشتر به زندان و اردوگاههای کار اجباری شبیه است ساعت 6 صبح بیدار باش است، از 6 صبح کار تا شب، در بسیاری مواقع کار در شیفتهای شب هم برقرار است. در اینجا از غذا و بهداشت و رفاه و استراحت خبری نیست، فشار سنگین کار و عدم امکانات زندگی در این کمپهای آلوده و غیر بهداشتی از یکطرف و فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده هایمان که از ما دورند بسیار زجر آور است. در اینجا آنقدر کار اضافی بر سرمان ریخته اند که هر فرصتی برای آسایش و اندیشه از ما سلب شده، در آنطرف هم خانواده هایمان در شرایط گرانی و فقر و گرسنگی به دستان خالی ما در اینجا چشم دوخته اند. ما را با تحمیل شرایط غیر انسانی کار و استثمار وحشیانه و افزایش لحظه ای فقر و گرانی و محرومیت به اسارت گرفته اند.

شرکت راه سازی تیراژ با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال، دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کار شبانه روزی و زندگی در کمپهای بدون  امکانات و آلوده مجری احداث انواع پروژه های راه سازی است. بخشی از کارگران هم اکنون در سایت لوشان در زمینه احداث خط راه آهن قزوین – رشت مستقرند و بخش دیگری از کارگران در سایت گدوک فیروز کوه در زمینه نعریض جاده مشغول به کارند. دفتر مرکزی شرکت در خیابان کامرانیه تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ فوريه ٢٠١٢ – ٣ اسفند ١٣٩٠