ایران خودرو٬ مهر کام پارس
نه نجم الدین، نه کیانمهر٬ نه ترابی؛ مرگ بر حکومت اسلامی!

بنا به خبر دريافتى٬ کیانمهر مدیر سابق شرکت مهر کام پارس ایران خودرو، چهره منفور ضد کارگری از جمله چهره های شاخص حکومت اسلامی در مجموعه صنعتی ایران خودرو، سرانجام پس از 2 سال دزدی و جنایت در حق کارگران زحمتکش مهر کام پارس در طی روزهای گذشته از کار برکنار و یکی دیگر از عوامل حکومت اسلامی را به نام ترابی بعنوان مدیر مهر کام جایگزین نموده اند. بنا به اخبار کیانمهر در طی اینمدت به همراه برخی از همدستانش مرتکب دزدیهای بسیار کلان و میلیاردی شده است. منابع عظیم دزدی کیانمهر و شرکایش از نپرداختن دستمزدها و حقوق و مزایای کارگران گرفته تا حذف برخی شیفتهای کاری و افزایش و شدت فشار و حجم کار و تحمیل استثمار و بیحقوقی بیشتر به کارگران تا دزدی و اختلاس از اموال شرکت از خروج پنهانی مواد اولیه و برخی محصولات تولیدی و فروش آن در بازار آزاد تا جعل فاکتورهای کاذب و صوری میلیاردی و... اینها بخشی از کارنامه جناب کیانمهر در مهر کام پارس است که دیگر حضرات قادر به لاپوشانی و ماستمالیش نبوده اند و برسر سهم خواهی بیشتر به جان هم افتاده و هم اکنون دستشان رو شده است.

پس از آنکه شخص کیانمهر به دلیل دزدی و بی آبرویی بیش از حد دیگر ماندن و حضورش در مهر کام پارس مقدور و جایز نبوده است٬ نجم الدین مدیر ایران خودرو پس از عزل کیانمهر با احترام و تجلیل دوباره این مهره سوخته و کهنه کار را بعنوان یکی از مشاوران ارشد خود منصوب نموده است تا دست راستش باشد برای استثمار و جنایت و تحمیل بیحقوقی هرچه بیشتر به  کارگران! اما ترابی، این مهره جدید و پادو حکومت اسلامی حالا با وعده ها و قول و قرارهای دروغین و رنگارنگ بسیاری به میدان آمده است. از حالا به عوامفریبی و ریاکاری در سالنها و خطوط تولید در همه جا با عنوان وعده های نامربوط، دروغین و شاخ دار در گوش کارگران میخوانند که گویا ترابی "فرشته نجات و امام زمان" است و از آسمانها فقط نزول نموده برای خوشبختی و رفاه و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران مهر کام پارس!

اما باید توجه داشت همه این تبلیغات دروغ و بی اساس صرفا برای ایجاد فضای توهم و تشدید فقر و استثمار و بیحقوقی روز افزون کارگران است. نه نجم الدین، نه ترابی، نه کیانمهر و نه هیچیک از این مارمولک های سمی ریز و درشت ارتباطی به منافع و زندگی کارگران ندارند. نباید به هیچیک از این عوامل حکومت اسلامی متوهم شد. زندگی سرتاسر آکنده از فقر و محرومیت و تحقیر و بیحقوقی و سرکوب و سانسور ما کارگران٬ شناسنامه همه این عالیجنابان بیکاره و مفتخور است. ایران خودرو تا بوده برای ما کارگران زندان استثمار و  کار و بیگاری و تحقیر و مرکز سلاخی و کشتار ما کارگران بوده است. ایران خودرو تا بوده برای حکومت وحوش اسلامی سرمایه داران از همه مهره های ریز و درشتش گرفته تا بیت رهبری به واسطه کار و رنج و خون ما کارگران دریایی از ثروتهای میلیاردی باد آورده بوده است. برای برپایی آزادی و برابری و رفاه٬ برای برپایی یک زندگی شایسته انسان باید همه این جنايتکاران سرمايه دار و حکومت اسلامیشان گورشان را گم کنند. 

برچیدن کار اجباری در تعطیلات و حذف انواع روشهای کار وحشیانه و غیر انسانی از قبیل قطعه کاری و کار کنتراتی٬ 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، بیمه بیکاری، حق تشکل و اعتصاب، برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و امکانات آموزشی و تفریحی مناسب٬ و افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی سرسام آور حا کم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدایی و اولیه کارگران مهر کام پارس است.

 شرکت مهر کام پارس ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته کاری سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ فوريه ٢٠١٢ – ٣ اسفند ١٣٩٠