کارکنان سازمان میراث فرهنگی
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 250 نفر از کارکنان و کارگران بخش خدمات سازمان میراث فرهنگی با اینکه بیست و چهار روز هم از پایان دیماه گذشته است و علیرغم همه مراجعات و پیگیری تاکنونی موفق به دریافت دستمزدهای دیماه نشده اند. عوامل کارفرما با وعده و وعید دروغ کارگران زحمتکش را به امروز و فردا حواله میدهند و همچنان از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران خودداری می ورزند. عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض با بیان مزخرفاتی گفته اند باید تحمل کنید٬ میخواهیم شرایط کاری و استخدامتان را بهبود بخشیم!

یکی از کارگران میگفت: آخر این چه بهبود شرایط کار و استخدامی است که با نپرداختن دستمزدها کلید میخورد؟ دزدی میکنند آنوقت میخواهند با خیال پلو و وعده های دروغ سرمان را هم شیره بمالند. ما خوب باخبریم که مدیران ارشد و رئیس و روسا و جاسوس ها و همه آن ارازلی که در میراث فرهنگی یک جورایی دمشان به حکومت اسلامی وصل است هم از توبره میخورند هم از آخور. ما باخبریم که ماهیانه هر یک از این پادوهای حکومت پولهای چند میلیونی به جیب میزنند و حالا که به ما کارگران میرسند میخواهند با بالا کشیدن همین دستمزدهاى ناچیزمان به فکر بهبود شرایط کاری و استخداممان باشند!

سازمان میراث فرهنگی با بیش از 250 کارگر با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر در خیابان آزادی تهران واقع میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ فوريه ٢٠١٢ – ٢۵ بهمن ١٣٩٠