کارگران شرکت تعمیر و نگهداری سماله
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 100 نفر از کارگران شرکت خدماتی و تعمیر و نگهداری سماله دستمزدهای 2 ماه گذشته آذر و دی را دریافت ننموده اند. علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای آذر و دیماه مبالغ مربوط به انجام 30 ساعت اضافه کاری ماهیانه کارگران که مبلغی بین 50 تا 60 هزار تومان میباشد نیز از آذر ماه تاکنون پرداخت نگردیده است.

عنایت زاده مدیر شرکت خطاب به کارگران معترض گفته است: ما منبعد توان مالی برای پرداخت مبالغ 30 ساعت اضافه کاری شما کارگران را نداریم. بهتر است در زندگی و دخل و خرجتان برنامه ریزی و صرفه جویی بیشتری داشته باشید!؟ این در حالیست که هم اکنون علاوه بر انجام کار روزانه بیش از 30 ساعت کار اجباری بعنوان اضافه کاری در طی یکماه کاری به کارگران تحمیل میشود اما خبری از پرداخت دستمزد ساعات اضافه کاری هم  نیست. برنامه ریزی و صرفه جویی بیشتر بزعم سرمایه داران و حکومتشان اسم رمز تحمیل فقر و محرومیت و گرسنگی بیشتر به خانواده های کارگریست. نپرداختن دستمزدها و تحمیل کار اضافی بدون دستمزد سیاست ثابت و اصلی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای کسب سود بیشتر و تحمیل استثمار و فقر و فلاکت روز افزون به زندگی کارگران و خانواده هایشان است.

شرکت تعمیر و نگهداری سماله با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 30/7 تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری  هر روزه بدون دستمزد! ارایه دهنده انواع خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها و مراکز بزرگ اداری و فرودگاههاست. دفتر مرکزی شرکت در میدان پونک تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ فوريه ٢٠١٢ – ١٩ بهمن ١٣٩٠