کارگران شرکت خط لوله ایران
6 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 6 ماهه مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دى بیش از 300 نفر از کارگران شرکت خط لوله ایران تا روز یازدهم بهمن ماه پرداخت نشده است. کارفرما با پرداخت مساعده و مبالغ ناچیز اللحساب به کارگران از پرداخت دستمزدهای معوق کارگران خودداری میکند. بهانه کارفرما در عدم پرداخت دستمزدهای کارگران عدم پرداخت طلبها و پولهای شرکت از جانب شهرداری و دولت است.

شرایط فقر و کار و استثمار شدید، بیحقوقی مطلق کارگران، رفتارهای غیر انسانی آمیخته با تهدید و تحقیر کارگران از جانب عوامل کارفرما و پادوهای شرکت، نپرداختن دستمزدها و ... فضای روحی و روانی و خشم و تنفر را در میان کارگران زحمتکش بر علیه سرمایه داران مفتخور و حکومت اسلامی به مرز انفجار رسانیده است.

شرکت خط لوله ایران با بیش از 350 نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای 300 هزار تومانی معوق و قراردادهای بی اعتبار سفید امضا و ساعت کاری از صبح تا شب و کار در تعطیلات مجری نصب و راه اندازی انواع خطوط لوله گاز و آب و فاضلاب میباشد. یکی از پروژه ای اصلی شرکت در حال حاضر اجرای خط لوله انتقال آب از سد لتیان در شمال شرقی تهران به منطقه دولت آباد شهر ری میباشد. کارگران شرکت هم اکنون در دو کارگاه در مناطق علی آباد قاجار در بزرگراه آزادگان و دولت آباد شهر ری مستقرند. دفتر مرکزی شرکت در بلوار کشاورز تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣١ ژانویه ٢٠١٢ – ١١ بهمن ١٣٩٠