طرح اخراج کارگران شرکت کال سیمین
(معادن انگوران زنجان)

بنا به خبر دريافتى٬ طرح اخراج گسترده بیش از 1700 نفر از کارگران شرکت حفاری کال سیمین مستقر در 3 معدن سرب و روی در منطقه انگوران زنجان و همچنین دو معدن دیگر شرکت در مناطق بندر عباس و قشم توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از طریق کارگر زاده مدیر شرکت و از عوامل جانی و سابقه دار در سپاه پاسداران حکومت اسلامی برای اجرا به امور اداری شرکت ابلاغ گردیده است. بنا به دستور "کارگر زاده" سیاست اخراج و بیکار سازی کارگران بایستی تا پایان سال یعنی تا دو ماه و نیم دیگر عملی گردد. از هم اکنون طرح اخراج 50 نفر دیگر از کارگرانی که در دفتر مرکزی شرکت در تهران مشغول به کارند در حال اجراست. بهانه عوامل کارفرما برای اخراج کارگران ناتوانی و بحران مالی بعلت مسدود شدن راههای صادرات سرب و روی ناشی از تحریمهای  اقتصادی است. کار سنگین و پر مخاطره در معدن، دستمزدهای ناچیزی که با انواع کارشکنی و تاخیر پرداخت میشود، قراردادهای موقت یکماه و سفید امضا و تهدید مداوم و همیشگی فقر و بیکاری زندگی کارگران و خانواده هایشان را در گرداب گرسنگی و اضطراب روز افزون فرو برده است.

یکی از کارگران میگفت: شرکت کال سیمین و کارگر زاده و هیئت مدیره اش همگی از سپاه پاسداران حکومت اسلامی و از آدمکشان حرفه ای هستند که هر کدام در سابقه خود دریایی از جنایت و آدمکشی محفوظ دارند. اینها بویی از انسانیت نبرده اند. لاشخورهای جنایتکاری هستند که در پناه حکومت اسلامیشان به قتل و دزدی مشغولند. همین چند روز پیش سر انجام پس از 3 ماه تاخیر با کلی جنجال و کشمکش و اعتراض موفق به دریافت دستمزدهای آبان، آذر و دیماه شدیم. در عوض گفته اند تا پایان سال میخواهند نصف بیشتر کارگران را اخراج نمایند. اخراج و بیکار سازی کارگران در پایان هر سال سیاست همیشگی و ثابت حکومت و سرمایه داران است. فقر و گرسنگی و اخراج و بیکاری عیدی حکومت اسلامی سرمایه داران به خانواده های کارگریست. اینها با اخراج از یکطرف از شر کارگران قدیمی و با تجربه خلاص میشوند، از طرف دیگر بخش زیادی از کار روی زمین مانده را با افزایش فشار و زمان و حجم کار به دیگر کارگران تحمیل مینمایند. علاوه بر اینها اگر قرار بر استخدام نیروهای جدیدی باشد با سو استفاده از فقر و بیکاری گسترده ای که دامن گیر زندگی کارگران نموده اند نیروهای جدید را با دستمزدهای کمتر و در تحت شرایط کاری بمراتب سنگین تری به کار میگیرد. برای این حکومت و ارازل و اوباشش اهمیتی ندارد که پایان سال است، که خانواده های کارگران گرسنه و برای نان شب محتاجند. سود بیشتر به بهای هر جنایتی کارنامه 33 ساله این حکومت است.

شرکت حفاری کال سیمین با بیش از 3500 نفر کارگر، با قراردادهای از یکماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و کار شبانه روزی طاقت فرسا در اعماق زمین مجری استخراج سرب و روی در 3 معدن در منطقه انگوران زنجان و دو معدن دیگر در مناطق قشم و بندر عباس میباشد. دفتر مرکزی شرکت در خیابان عباس آباد تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣١ ژانویه ٢٠١٢ – ١١ بهمن ١٣٩٠