اعتصاب مجدد در نيشکر هفت تپه

بنا به بک خبر دريافتى روز دوشنبه هفتم آبان ماه بيش از هزار کارگر نيشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم دريافت دو ماه حقوق خود مجددا دست به اعتصاب زدند. اين بخش از کارگران جزو کارگران فصلى هستند. اين اعتصاب با حمايت کارگران هفت تپه روبرو شده است. *