ويران کردن خانه هاى محرومان در کرمانشاه
گزارشى از کامران پايدار

درروز سه شنبه یکم آبان ماه، ماموران شهرداری کرمانشاه به قصد خراب کردن دهها زاغه و خانه های محقر حاشیه نشینان شهرک ظفر با گستاخی به تخریب و حمله به زندگی این زحمتکشان می پردازند که با اعتراض و مقاومت مردمی روبرو می شوند. در پی این اقدامات کارگران و زحمتکشان حاشیه نشین شهرک ظفر بلافاصله در همین روز سه شنبه، در حالیکه تمام لباسهای خود را به گل و لای اغشته کرده بودند، در برابر استانداری کرمانشاه دست به تجمع می زنند. مسولین استانداری آنها را به فرمانداری ارجاع می دهند. مردم بلافاصله به فرمانداری مراجعه کرده و ظاهرا به آنها وعده های پادرهوایی داده شده است. در ادامه مردم خشمگین با همان قیافه های گل آلود در برابر صدا و سیمای کرمانشاه نیز تجمع کرده و خواهان انتشار اخبار خانه خرابی شان توسط ماموران حکومتی می شوند. گفتنی است اکثریت حاشیه نشینان شهرک ظفر از کارگران مهاجر و نیمه بیکاری تشکیل می شود که از همه امکانات زندگی محرومند. لازم به ذکر است مسولین شهرداری کرمانشاه قبل از اقدام به تخریب خانه های مردم پنهانی از مردم طلب رشوه کرده بودند .