کارگران هواپیمایی ایران ایر
یکماه دستمزد معوق!

با گذشت 4 روز از پایان ماه بیش از 8000 نفر از کارگران شرکت هواپیمایی ایران ایر دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به دیماه را دریافت نکرده اند. در طی چند روز گذشته جمع کثیری از کارگران مستقر در فرودگاههای مهر آباد و خمینی تهران با مراجعه به عوامل کارفرما دریافت فوری دستمزدهایشان را خواستار شده اند. اما کارفرما و عوامل حکومتی در ایران ایر چیزی جز تهدید و جوابهای سر بالا و وعده های سر خرمن به کارگران تحویل نداده اند. عوامل کارفرما به کارگران گفته اند: مشکل مالی و کسر بودجه برای ایران ایر سراسری بوده و به دلیل حجم بالا و افزایش سرسام آور هزینه ها مدتهاست که ایران ایر سود آوریش را از دست داده و حتی در چندین ماه گذشته برای پرداخت دستمزدهای کارگران به دریافت قرض و وام از ارگانهای حکومتی مجبور شده اند.

یکی از کارگران فرودگاه مهر آباد میگفت: میگویند به کسادی خورده ایم، بحران مالی و کسر بودجه داریم، میگویند تازه این حکومت اسلامی با همه فساد و دزدیهایش چندین ماه است در راه خدا به ایران ایر صدقه میپردازد تا دستمزدهای ما کارگران را سنبل کاری کنند. اما همه ما میدانیم به موازات افزایش هزینه ها الان مدتهاست که ایران ایر کلیه خدمات و بهای انواع بلیط پروازهای داخلی و خارجی را افزایش داده است. "پرورش" مدیر ایران ایر که از عوامل جاسوس و مزدور حکومت اسلامی است به همراه همدستانش هم از توبره میخورند هم از آخور! از یک طرف بهای بلیط و خدمات مسافرتی را بسیار افزایش داده اند و از طرف دیگر به بهانه تحریم اقتصادی و یارانه ها با مظلوم نمایی و تظاهر به کسر بودجه از پرداخت چندرغاز دستمزدهای ماهیانه ما کارگران طفره میروند. درآمدهای بی حساب و کتاب میلیاردی که به جیب پرورش و امثال او میرود از کار ماست. و حالا که میخواهند 300 هزار تومان دستمزدهای ما را بدهند به هزار مشکل و بحران خورده اند، این حرفها همه دروغ است. کافی است ما کارگران فقط برای یکروز کار را در زمین و هوا تعطیل کنیم تا این عالیجنابان مفتخور به التماس و تسلیم بیفتند.

شرکت هواپیمایی ایران ایر در سطح تهران با بیش از 8000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای کاری از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و در بسیاری موارد انواع کار خدماتی و فنی شیفتی در شبانه روز٬ ارائه دهنده انواع پروازهای داخلی و خارجی است. کارگران ایران ایر عمدتا در فرودگاههای مهر آباد و خمینی و در دفاتر فروش بلیط در سطح شهر مستقرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ ژانویه ٢٠١٢ – ۵ بهمن ١٣٩٠