کارگران راه آهن تهران
دستمزدهای معوق

شرکت تارک دژ!
در اطلاعیه قبلی در تاریخ 22/9/90 اشاره کرديم که دستمزدهای سه ماهه شهریور و مهر و آبان بیش از 450 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری "تارک دژ" مستقر در راه آهن تهران پرداخت نشده و "شرفی" مدیر عامل شرکت با اعمال سیاست تهدید و ارعاب همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزد. با گذشت بیش از 16 روز از پایان ماه خبری از پرداخت دستمزدهای آذر ماه کارگران هم نیست. مقاومت و کارشکنی عوامل کارفرما در نپرداختن دستمزدها همچنان ادامه دارد و در مقابل کارگران در اشکال مختلف بطور جمعی و انفرادی مصرانه خواهان دریافت دستمزدهای معوقشان هستند. اعتراضات کارگران برای دریافت دستمزدها ادامه دارد.

شرکت انگل پیمانکاری تارک دژ با بیش از 450 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای پرداخت نشده 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 6 عصر و اضافه کاری اجباری در همه ایام تعطیل و غیر تعطیل تا پاسی از شب٬ ارائه دهنده انواع سرویس خدماتی و فنی در راه آهن تهران میباشد.

شرکت مه ریل!
تا روز شانزدهم آذر ماه بیش از 150 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری مه ریل هنوز موفق به دریافت دستمزدهای ناچیز آذر ماه نشده اند. "بهراد قصریانی" چهره منفور ضد کارگری و مدیر شرکت مه ریل خطاب به کارگران معترضی که خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان هستند با پررویی گفته است: چه خبرتان است، دو هفته تحمل و صبر ندارید، من که فرار نکرده ام، به اوضاع و احوال جامعه نگاه کنید همه جا همین است.

یکی از کارگران میگفت: واقعا که چه خبر است با این همه کار سنگین و فرساینده از صبح تا شب، با این همه گرانی و تورم و فقر، با گوشت کیلویی 25 هزار تومان، برنج کیلویی 5 هزار تومان و اجاره خانه های 200 تا 300 هزار تومانی برای اجاره دو اتاق محقر و بدون امکانات در حاشیه های جنوب شهر تهران٬ با همه هزینه های سرسام آور که این حکومت اسلامی برای دزدی و سر کیسه نمودن ما کارگران به راه انداخته است. اصلا معلوم نیست که ما کارگران چگونه بایستی 300 هزار تومان زهرمار به این همه زخمهای بی درمان زندگیمان بزنیم! قصریانی راست میگوید چه خبر است! من خودم خبر دارم پولهای کلان و میلیاردی توی دست و بالش هست٬ با استثمار ما و با نپرداختن دستمزدهای ما از صبح تا شب مشغول دلالی و معامله گری و زد و بند و سودجویی است و حالا با خساست و پستی دستمزدهایمان را هم نمیدهد.

شرکت پیمانکاری مه ریل با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و از 5 عصر تا شب و ایام تعطیلات٬ و علاوه براین همیشه بایستی تعدادی از کارگران در شیفت شب نیز حاضر باشند٬ مجری و ارائه دهنده خدمات فنی در راه آهن تهران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
8 ژانویه 2012 - 18 دیماه 1390