اطلاعیه اول درباره برگزاری اولین کنفرانس
تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بدینوسیله باطلاع میرساند که اولین کنفرانس تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری بتاریخ چهارم مارس ۲۰۱۲ در کشور سوئد برگزار می شود. کمیته های کشوری حزب موظفند که در اسرع وقت با اعضای حزب تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

همانگونه که مطلع هستید کمیته خارج کشور حزب پس از کنگره اول بتاریخ فوریه ۲۰۱۱ توسط هیات دائر حزب انتصاب شد. در این مدت کمیته خارج منطبق با پلاتفرم خود با همکاری نزدیک با تشکیلات های حزب، در دو کشور سوئد و هلند کنفرانس کشوری برگزار کرده و در برخی کشورهای دیگر کمیته های واحدهای کشوری را موقتا سازمان داده است. طبق همین پلاتفرم کمیته خارج موظف شده بود که حداکثر تا یکسال پس از تشکیل، کنفرانس خارج کشور را برگزار کند.

کمیته خارج کشور کلیه اعضای حزب را فرا می خواند که در این اجلاس مهم حزبی شرکت کنند و در تصویب نقشه عمل آتی حزب در خارج کشور و انتخاب کمیته خارج کشور نقش فعال ایفاء نمایند. همچنین اعلام می شود که افرادی که علاقمند به شرکت در این کنفرانس هستند می توانند از طریق شماره تلفن ها و ایمیل زیر با کمیته خارج تماس بگیرند و اطلاعات لازم برای چگونگی شرکت در کنفرانس را جویا شوند.

مریم کوشا  و شهلا نوری:
+447505381630
+46 0737262622

Kousha.maryam@gmail.com

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- کمیته خارج کشور
۱۱ ژانویه ۲۰۱۲