کارگران شرکت ساز آب اندیش ایلام و کرمانشاه
5 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز بیست و هشتم آذر ماه بیشتر از 120 نفر از کارگران شرکت ساز آب اندیش مستقر در پروژه های تصفیه و آب و فاضلاب شهرهای ایلام و کرمانشاه٬ به دلیل کارشکنی و طفره کارفرما دستمزدهای 5 ماه گذشته مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر را دریافت ننموده اند. کار هر روزه کارگران از صبح تا شب و انجام اضافه کاری تحت اجبار و فشار و تحقیر کارفرما در همه روزهای تعطیل برقرار است اما خبری از دستمزدهای کارگران نیست که نیست. در 5 ماه گذشته کارگران در اشکال مختلف بطور فردی و جمعی خواهان دریافت دستمزدهایشان شده اند اما هر روز و هر بار با ترفند و شگرد جدیدی و وعده های سرخرمن از جانب کارفرما روبرو شده اند.

یکی از کارگران پروژه کرمانشاه میگفت: ببخشید، اینها اصلا ما و خانواده هایمان را به آدم حساب نمیکنند. اصلا برایشان مطرح نیست که ما هم انسانیم و خانواده و فرزندان ما هم نیاز و احتیاجات و حق و حقو قی دارند. من و امثال من در این شهرهای کرمانشاه و ایلام اگر پول و پله ای داشتیم و اگر در این روزگار سگی آخوندی کاری از دستمان بر می آمد که اسیر و برده این یارو پیش رفتی (مدیر شرکت ساز آب اندیش) نمیشدیم. در مناطق زندگی ما آمار فقر و بیکاری بسیار بالاست٬ نه کاری هست، نه در آمدی و نه امکانی برای زندگی، هرچه هست بیکاری و رنج و فقر و بیماری و بدبختی است. در اینجا به دلیل فقر و بیکاری زیاد٬ اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی و هزار مصیبت و نابسامانی دیگر که همه اش زیر سر این حکومت و سرمایه دارهاست٬ نقل زندگی خانواده های ما کارگران است. 5 ماه دستمزد کارگر را نداده اند و اگر کارگر بیاید و بگوید پولم و دستمزدم چه شد٬ خانواده ام گرسنه اند و نان شب ندارند٬ با تحقیر و تهدید سرمایه داران و توسل به سرکوب پاسدارها و بسیجی هایش بیایند بگیرند و ببرندش اطلاعات و زندان دیزل آباد. آخر سرهم سر به نیستش کنند!؟ هر روز تا شب برایشان جان می کنم دستمزدم را نمیدهند. از ترس اخراج و بیکاری و فقر بیشتر با این بیشرفها مدارا می کنیم اما اصلا خبری از دستمزد و پول نیست. در محله کارگری و فقیرنشین دولت آباد کرمانشاه به همرا ه زن و دو فرزندم دو اتاق محقر و نامناسب و بدون هیچ امکانات بهداشتی و لازم حتی بدون حمام در ازای 5 میلیون تومان پیش و ماهی 200 هزار تومان اجاره کرده ام. به ناچار با 30 تا چهل هزار تومان سرمایه! مقداری جوراب و زیرپوش و آت و آشغال از سه راه نواب خریده ام و برای زنده ماندن خودم و خانواده ام، برای یک لقمه نان شرافتمندانه هر شب در میدان آزادی و بازار کاشی کارهای کرمانشاه بساط می کنم. در اینجا هم سایه سیاه حکومت مشتی دزد و اوباش اسلامی روی سرمان است. ماموران شهرداری حکومت به جرم سد معبر! حمله می کنند و تا به حال چندین بار بعد از کتک کاری و تحقیر کشان کشان همان سرمایه سی چهل هزار تومانی اندک و چند جفت جوراب و زیر پوش و بساطمان را هم دزدیده و با خود برده اند. آخر شب هم کتک خورده و با جیب خالی به خانه آمده ام. این سرگذشت و سرنوشت تلخ من و همه ما کارگران و خانواده هایمان در حاکمیت فساد و جنایت اسلامی است.

شرکت ساز آب اندیش با بیش از 160 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری اجباری از صبح تا شب و کار در تعطیلات هم اکنون مجری بخشی از پروژهای تصفیه خانه ها و آب و فاضلاب کرمانشاه و ایلام میباشد. بیش از 120 نفر از کارگران در کرمانشاه و ایلام مستقرند و 40 نفر مابقی کارگران در دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان اطاعتی بلوار مرزداران تهران مشغول به کارند. درآمدهای میلیاردی "پیش رفتی" مدیر و مالک شرکت، بیا و کیا و زندگی آنچنانی بالای شهر تهرانش و مسافرتهای تفریحی خارج از کشورش  به بهای استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچیز و نابودی خانواده های کارگران در قعر فقر و بدبختی هموار میشود.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢١ دسامبر ٢٠١١ – ٣٠ آذر ١٣٩٠