کارگران کارخانه نورد و پروفیل ساوه
4 ماه دستمزد معوق!

200 نفر از کارگران کارخانه نورد و پروفیل ساوه 4 ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند. دستمزدهای مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه کارگران تاکنون پرداخت نشده و تا چند روز آینده دستمزدهای آذر ماه کارگران نیز هم معوق خواهد شد. در طی 4 ماه گذشته بارها کارگران ناراضی و معترض در اشکال فردی و جمعی با مراجعه به عوامل کارفرما و با بیان مشکلات مالی خانواده هایشان خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند اما همیشه سهم کارگران جوابهای سربالا و تهدید و مشتی اباطیل و دروغ بوده است.

شقاقی مدیر کارخانه، چهره منفور ضد کارگری و دزد چندی پیش به تعدادی از کارگران معترض گفته است: به دور و بر خودتان نگاه کنید، با این همه محاصره و بحران اقتصادی ببینید چقدر کارخانه ها و مراکز صنعتی ورشکست شده و کارگرانشان هم از کار بیکار و اخراج شده اند، خدا را شکر کنید که فعلا اخراج نشده و برسر کارهایتان هستید. من بیشتر از این توان مالی ندارم باید تحمل کنید. چشم امید ما به برنامه های دولت احمدی نژاد است!

یکی از کارگران میگفت: این شقاقی دزد و دروغگوی بزرگی است به ما میگوید خدا را شکر کنید! خدا را شکر کنیم چون عین برده از صبح تا شب و در تعطیلات از ما کار می کشند، خدا را شکر کنیم چون 4 ماه است دستمزدهایمان را بالا کشیده اند و با این پولهای ما جناب شقاقی در تهران مشغول ساخت و ساز آپارتمان و بساز و بفروش است، خدا را شکر کنیم چون اجاره خانه هایمان پس افتاده و خانواده هایمان برای حتی نان شب محتاجند، خدا را شکر کنیم چون اگر کسی از خانواده مان مریض و بیمار شود بعلت فقر و بی پولی باید دست روی دست بگذاریم و نگاه کنیم تا خودش یا بهبود یابد یا بمیرد! البته این جناب شقاقی باید خدا و اسلام و احمدی نژاد تیر خلاص زن و این حکومت را ممنون و شکر گزار باشد که برای او و امثال او به بهای مرگ و نابودی ما کارگران و خانواده هایمان بهشتی ساخته اند که هر ماهه در آمدهای میلیاردی پارو میکنند.

کارخانه نورد و پروفیل واقع در ساوه با بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در همه تعطیلات به روش اردوگاههای کار اجباری ماقبل تاریخ، تولید کننده انواع نورد و پروفیل و ورقه های آهن گالوانیزه برای مصارف صنعتی میباشد. بنا بر خبر موثق شقاقی مالک و مدیر کارخانه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را در سطح شهر تهران برای ساخت و بساز و بفروش آپارتمان در جهت کسب سودهای بیشتر بکار میگیرد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ دسامبر ٢٠١١ – ٢٧ آذر ١٣٩٠