انفجار کارخانه فولاد غدیر
آمار قربانيان به ١٨ نفر رسيد!

در اطلاعيه قبل اشاره کرديم که روز يکشنبه در کارخانه فولاد غدير يزد و کوره ذوب انفجارى مهيب در پایان شیفت کاری صورت گرفت که در اثر آن ۵ کارگر بلافاصله جان باختند و ١۴ کارگر ديگر دچار سوختگى شديد صد در صد شدند که حال آنها وخيم است.

متاسفانه در فاصله دو روز ١٣ نفر ديگر از کارگران در بيمارستان جان سپردند و تعداد ثربانيان اين فاجعه به ۱۸ نفر رسید. اسامی کارگرانى که در محيط کار به قتل رسيدند به شرح زیر است: ١- عدنان عزیزی ۲- عبدالحمید صادقی ٣- مصیبت کریمی راد ۴- مراد خالقپور ۵- ایرج مهاجری ۶- ولی محمدی ۷- رحم‌الدین نورزهی ٨- خدارحم اولیازهی ۹- محمد ایزدی ۱۰- هاشم عابدینی ۱۱- رضا خالقپور فرزند علیداد ۱۲- رضا خالقپور فرزند چراغ ۱٣- پویا عزیزی ۱۴- جاسبیر سینگ ۱۵- بهروزعلی چشم بر زمین ۱۶- سید مسعود هاشمی ۱۷- جلیل مکارم ۱٨- احسان صالحی نژاد .

 

قاتلين را کارگران ميشناسند. قاتلين سرمايه داران و دولت حامى شان است که راست راست در پناه قانون بردگى مزدى راه ميروند و در چهارگوشه ايران از ايران خودرو و فولاد تا پتروشيمى ها و صنايع نفت و گاز هر روز از کارگران قربانى ميگيرند.

حزب مجددا به خانواده هاى کارگران جانباخته٬ کارگران فولاد و مردم زحمتکش يزد و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد. حزب از کارگران فولاد و مراکز صنعتى ميخواهد اين واقعه را به يک همبستگى عميق طبقاتى تبديل کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ دسامبر ٢٠١١ – ٢٢ آذر ١٣٩٠