تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است

اخیرا٬ گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا٬ اعلام کرده است که اعضای اتحادیه اروپا در زمینه تحریم نفتی رژیم اسلامی به توافق رسیده اند. این مقام از سایر کشورهای آمریکایی و روسیه خواسته است که تحریم نفتی رژیم اسلامی را در دستور قرار دهند. 

تحریم نفتی شکلی از تحریم اقتصادی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری هرگونه تحریم اقتصادی را بعنوان یک سیاست ضد انسانی شدیدا محکوم میکند. تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است. قربانیان آن توده های وسیع مردم کارگر و زحمتکش هستند.

ما بار دیگر تاکید میکنیم که اين سياست "مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسلامى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود." (منصور حکمت)

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تصور ارتجاعی برخی از نیروهای اپوزیسیون که اعلام میکنند "اعمال فشار بر مردم و به استیصال کشیدن آنها گامی در جهت سرنگونی رژیم اسلامی است" یک تصور بیمارگونه و ضد اجتماعی ارزیابی کرده و این نیروها را قاطعانه افشاء میکند.

ما در عین حال که مخالف سرسخت تحریم اقتصادی و هر گونه حمله نظامی هستیم٬ در عین حال از کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب میخواهیم که مبارزه خود برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را شدت بخشند. سرنگونی رژیم اسلامی گام اول در جهت تحقق خواستهای دیرینه مردم یعنی "آزادی٬ برابری و رفاه" است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 ۷ دسامبر ۲۰١١