"انتخابات"
ترس ها و درس ها

کوروش سمیعی

 

با نزدیک شدن به مضحکه "انتخابات" مجلس و اوج گیری تنشهای جناحها و گروههای وابسته به  حکومت برای حفظ نظام و تقسیم بیشتر قدرت و چپاول مردم، شرایط و التهاب های درونی رژیم و واکنش های سرانش٬ افکار عمومی و مخالفین را متوجه ترس و هراس مسبوق به سابقه درون دستگاه حکومتى کرده است. هراسی که از دل نزدیک به سی و یک سال حکومت دیکتاتوری سرمایه اسلامی بروی جامعه ای می آید که زیر بار تمامی این شرایط اگرچه چهره پریشانی به خود گرفته اما همچنان مصمم و با امید در ظرفیت های متنوع اجتماعی و کارگری دست از مبارزه بر نداشته است. از طرف دیگر و با همین ترس از جهش های مردمی برای سرنگونی رژیم، هر روز یکی از سرکرده ها و نوکران ولایت و امامت! با خط و نشان کشیدن برای به قول خودشان سران فتنه و جریان های حال بهم زن انحرافی سعی به ماهیگیری از حوض بی آب رژیم را دارد تا بتواند تسلط خود را به نوعی نسبت به آنچه در مجموعه های اختلافات و نفس نفس زدن های درونی رژیم اتفاق می افتد نشان دهد. اما آنچه که بیش از همه اینها می تواند مهم باشد آشفتگی و التهاب فراوانیست که دامن تمامیت این حکومت را گرفته است.

درگیری و دغدغه های سران حکومت و چگونگی تقسیم قدرتشان (اگر قدرتی مانده باشد!) مورد بحث ما نیست! این ها خودشان به خوبی می دانند برای این نمایش تماشاگری وجود ندارد و دارند سنگ اتفاقی را به سینه می زنند که کل ماهیتش برای مردم به پشیزی نمی ارزد. آنچه که در این بین دارای اهمیت و اعتناست ترسی است که از قبال همین بی اهمیتی و بی اعتنایی مردم، دامن حکومت و سرکردگانش را بیش از همیشه گرفته است. این ترس تا آنجا بلای جانشان شده که خامنه ای به صورت کاملا علنی اعلام میکند که قصد دارد با حذف ریاست جمهوری از ترس و فشار و خطری که با برگزاری انتخابات به جان رژیم می افتد مقابله کند! و تا آنجایی پیش می رود که "مصلحی" اعلام می کند که عده ای قصد دارند در جریان انتخابات از آب گل آلود ماهی بگیرند و بر علیه رهبری اقدام کنند!

ضربه ای که مردم با تظاهرات و یورش به خیابان ها برای سرنگونی در انتخابات پیشین به پیکره جمهوری اسلامی وارد کردند٬ حجم جراحتش به اندازه ای بوده که واکنشات خامنه ای و هول و هراس هایش طبیعی جلوه کند. اما آنچه که این هول و هراس از فروپاشی و نابودی رژیم را دوچندان میکند خشم و انزجار چند برابر شده مردم در شرایط اسفبار فعلی نسبت به حکومت صد هزار اعدام است.

بیکاری و فقر، وصول نشدن حقوق کارگران و اعتصاب ها، حذف سوبسیدها و افزایش نجومی تورم٬ همچنین برخوردهای وحشیانه پلیسی و امنیتی در درون جامعه با مردم و فشار آوردن به آزادی های اجتماعی٬ به قدری جامعه را در تنگنا قرار داده که با اولین جرقه تا مرز انفجار پیش خواهد رفت. مردم این روزها با شرایطی دست و پنجه نرم می کنند که باعث و بانی اش را به خوبی می شناسند و بعد از گذر کردن از جریانات انتخابات سال 88 و رو شدن ماهیت موسوی ها و خاتمی ها و آن جریان مسخره بیانیه صادر کردن ها٬ که افقی به غیر از انحراف اعتراضات مردم بر علیه رژیم نداشت و قرارش به دفاع از تمامیت حکومت اسلامی شان بود٬ به خوبی می دانند که باید بدون درصدی تخفیف کل رژیم را نشانه بگیرند و بار دیگر با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" براى یکسره کردن کار اين نظام بميدان بيايند.  

بی شک تجربه های انتخابات گذشته و نوع سرکوب گسترده رژیم میتواند درس خوبی برای یکسره کردن کار رژیم سرمایه داری اسلامی باشد. همچنین تجربه خيزشهاى انقلابی در کشورهاى خاورمیانه و شمال آفريقا و امروز کل جهان٬ میتواند از نکات ویژه برخورد اینبار مردم با رژیم برای سرنگونی بشمار آيند.
آنچه که مشخص است این رژیم در بحران کامل به سر میبرد و با وضع تحریم های متفاوت جهانی و دست اندازهای بین المللی که سر راهش ایجاد شده٬ موقعیت به مراتب تضیف شده ای نسبت به خرداد سال 88 دارد که این می تواند یکی از امتیازات پیروزی اینباره جنبش سرنگونى انقلابى برعلیه رژیم باشد.

رويدادهاى مصر و ليبى و کشورهاى ديگر به ما ميگويد که بايد با آمادگى وارد جدال براى سرنگونى جمهورى اسلامى شويم. اگر آماده نباشيم از همين طرفداران شرع و اسلام و مصدق و شاه برايمان چلبى و طنطاوى درست ميکنند. ما کارگران و مردم آزاديخواه به راه حل خودمان نياز داريم. حزب ميخواهيم و ابزار جنگ و اتحاد و فداکارى جمعى و فردى. تنها جمع بندى تجارب٬ نقد محدوديتهاى آنها و داشتن يک سياست انقلابى و کارگرى ميتواند پيروزى را بيمه کند. مبارزه برای سرنگونى رژیم احتیاج به یک خط سیاسی مشخص و افقی تعریف شده برای رسیدن به فردایی بهتر دارد. داشتن يک جامعه آزاد و برابر و خوشبخت و انسانى جزو آمال قديمى جامعه است. اين تمايل و جنبشى عظيم است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بدوا متعلق به اين تمايل و پرچمدار انقلاب کارگرى براى برپائى اين جامعه است. به حزب انقلابى تان بپيونديد و براى رسیدن به آینده ای روشن و فردایی بهتر همگام با حزب براى سرنگونى رژیم جمهوری اسلامی گام برداریم. مرگ بر جمهوری اسلامی!