رابطه ایدز و تجاوز در اثر اعتقادات مذهبی

شهلا نورى


طی سالهای گذشته هر چند وقت یکبار خبر دردآور تجاوز به کودکان و دختران باکره در کشورهای آفریقائی سرتیتر اخبار می شود. رابطه  این دو پدیده از اعتقاد به خرافاتی سرچشمه می گیرد که ریشه آن در مذاهب و عدم دسترسی بخشی از مردم جهان  به علوم انسانی است.
این مردان تجاوزگر نه تنها موجبات ابتلای کودکان و نوجوانان به بیماری ایدز را فراهم می کنند بلکه باعث مرگ کودکان و نوزادانی میشوند که جثه کوچکشان بهیچ  وجه  تحمل چنین عمل وحشیانه ای را ندارد. تصور اینچنین اعمالی در جهان انفورماتیک کنونی برای من و شمایی که هرلحظه اراده کنیم می توانیم به آخرین اخبار علمی  دسترسی داشته باشیم، غیر قابل باور است. ولی واقعیات دنیای وحشی اطراف را بدلیل دردآور بودنش نباید از اذهان عمومی  دور نگاه داشت.
آخرین اخبار دردآور در این مورد اشاره به تجاوز 6 مرد به یک نوزاد 9 ماه دارد!؟ این خبر در حالی روی سایتها می آید که واکسن متوقف کردن بیماری ایدز موجود است و امکان معالجه این بیماران می تواند جلوی خشونت علیه کودکان و دختران جوان را بگیرد.
میشود با فشاری منسجم و بین المللی سازمان بهداشت جهانی را وادار کرد به کمک این مردم  که خود نیز قربانی دست مذهب و جهل ناشی از آن هستند، بروند. دارو و درمان موجود باید شامل همه مردم در سراسر دنيا شود. اين تنها سرمايه دارى است که سلامتى و بهداشت را مانند آموزش و رفاه و غيره از يک حق به يک امتياز تبديل کرده است.
اما افکار و اعتقادات خرافی که ناشی از وجود و دست اندازی مذاهب بر زندگی مردم است را می شود بدون برپایی سوسیالیسم از میان برداشت؟