کارگران شرکت موج آسا
مبالغ اضافه کاری مهر ماه معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز شنبه چهاردهم آبان ماه، هنوز خبری از پرداخت مبالغ اضافه کاری مربوط به مهر ماه کارگران نیست. قانع مدیر شرکت با وعده های دروغ امروز و فردا همچنان از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران طفره میرود. کارگران که خانواده هایشان بعلت گرانی و تورم و دستمزدهای ناچیز و هميشه معوق در فقر و محرومیت گرفتار آمده اند٬ خواستار پرداخت فوری و افزایش دستمزدهایشان هستند. اما قانع چند روز پیش به تعدادی از کارگران گفته است: بفرمایید، اگر جایی بهتر از اینجا سراغ دارید بفرمایید! میخواهید همین الان با یک سوت 50 نفر کارگر بیکار را که پشت در این شرکت نشسته اند به اینجا بکشم و حاضرند با نصف همین دستمزدهای شما هم کار کنند؟

این جواب سرمایه دار بیکاره و مفتخور به کارگران شرافتمندی است که کار کرده اند، زحمت کشیده اند و حالا که خانواده هایشان در جهنم فقر و گرانی و گرسنگی و محرومیت جمهوری اسلامی گرفتار آمده اند و حالا اندک دستمزدهای ناچیز و چندین برابر زیر خط  فقرشان را میخواهند. قانع چندان هم بیراه نمیگوید٬ راست میگوید: بعلت بحران و فلج اقتصادی٬ بعلت فساد مالی و دزدی و بعلت ورشکستگی بسیاری از مراکز صنعتی ریز و درشت٬ بیکاری بیداد میکند و نیروی کار ارزان و خاموش به وفور برای سودجویی و استثمار بیشتر و وحشیانه تر در دسترس حضرات سرمایه دار موجود است. این بهشتی است برای سرمایه داران و این جهنمی است که حکومت وحوش اسلامی از طریق اعمال فقر و سرکوب بر علیه ما کارگران و خانواده هایمان به پا داشته اند. باید با اعتراض، با اتحاد و با قدرت اعتصابات سراسری بر سودجویی این حکومت و سرمایه داران افسار زد. باید بساط این جانیان دزد و بیکاره را یکبار برای همیشه برچید.

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 25 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارایه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ نوامبر ٢٠١١ – ١٧ آبان ١٣٩٠