کارگران شرکت آتی طرح
اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر درياقتى٬ بیش از 200 نفر از کارگران شرکت آتی طرح تا امروز نهم آبانماه بعلت کارشکنی سلیمی مدیر شرکت و همدستانش دستمزدهای دو ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده اند . همينطور طی دو هفته اخیر به دستور سلیمی 5 نفر از کارگران از کار اخراج شده اند. عوامل کارفرما ظاهرا بی هیچ دلیل و بهانه ای اقدام به اخراج کارگران نموده اند و فقط اعلام داشته اند به شما نیازی نداریم. اما بنا به گفته یکی از کارگران شرکت٬ دليل اين اخراجها اعتراض کارگران به دستمزدهای ناچیز و معوق شده و شرایط بسیار سنگین و طولانی کار بوده است .

یکی از کارگران شاغل میگفت: دستمزدها بسیار اندک و ناچیز است و به موقع پرداخت نميشود. کار بسیار سنگین و زمان کار طولانی است. امنیت شغلی نداريم و مرتب به اخراج تهدید ميشويم. کارگران کلى قرض و بدهکاری بالا آورده اند و زندگى شان نميچرخد. اين ندارى و گرانى کمر کارگران را شکسته است. به ما ميگويند پول نيست و بحران است ولى خودشان ميليارد ميليارد ميخورند. 

شرکت ساختمانی آتی طرح با بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری از 5 عصر تا شب و کار درهمه ایام تعطیل بنا بر نیاز و سود جویی کارفرما٬ مجری انواع پروژه های بزرگ ساختمانی در سطح شهر تهران است. دو مجتمع بزرگ ساختمانی قوه قضاییه حکومت جنايتکاران اسلامی در میدان پونک و خیابان اشرفی تهران از پروژه های در حال احداث میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ اکتبر ٢٠١١ – ٩ آبان ١٣٩٠