کارگران شهرداری شهریار کرج
یکماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1200 نفر از کارگران بخشهای مختلف شهرداری شهریار کرج، اندیشه فاز یک و وحیدیه و... تا امروز دهم آبانماه هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مهر ماه را دریافت نکرده اند. اعتراض و خواست کارگران برای دریافت دستمزدهای مهر ماه تا امروز عملا بی نتیجه بوده است. حسینی از اوباش حکومت اسلامی و رییس شهرداری شهریار کرج به همراه دیگر عواملش با کارشکنی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نموده و در مقابل با تهدید کارگران ناراضی و معترض به اخراج حق سکوت میگیرند.

1200 نفر کارگر محروم  و زحمتکش به همراه خانواده هایشان بالغ بر 4000 نفر انسان٬ برای تامین اجاره خانه، درمان و بیماری و خوراک و نان شب و بسیاری از نیازهای ابتدایی و روزمره زندگیشان بلاتکلیف و معطل مانده اند. در اینجا خبری حتی از پرداخت دستمزدهای ناچیز و حداقل امکانات زندگی نیست. در مقابل ارازل دزدی امثال حسینی با ریش و عبا و عمامه و تسبیح و ذکر خدا٬ با بالا کشیدن دستمزدهای کارگران٬ با تحمیل فقر و انواع محرومیت و تحقیر٬ و به بهای گرسنگی دادن خانواده های کارگری بساط لفت و لیس شان برقرار است.

1200 نفر کارگران شهرداری شهریار کرج  با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی  در شرایط کار شبانه روزی و طاقت فرسا مشغول به کارند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ نوامبر ٢٠١١ – ١١ آبان ١٣٩٠