ترفند جدید حکومت اوباش اسلامی
علیه مردم، علیه دیشهای ماهواره !
نازنین اکبری

سر انجام پس از چندین ماه که سیاست تقلا و تلاش حکومت وحوش اسلامی برای جمع آوری دیشها و گیرنده های ماهواره از طریق یورش به خانه ها و زندگی خصوصی مردم بعلت مخالفت و مقاومت مردم و بخصوص جوانان و زنان ناکام مانده است؛ حالا که مراسمات انتر بازی و آکروبات بازی ارازل حکومت جهل و جنایت اسلامی که از طریق طناب و هلیکوپتر و جرثقیل و... به خانه های مردم وارد شده و میشوند و عملا بی نتیجه بوده اس؛ حالا که بسیاری از سران ریز و درشت حکومتی به شکست اقدام و سیاست سرکوب و سانسور حکومت در زمینه جمع آوری دیشها و گیرنده های ماهواره معترفند؛علیرغم همه این شکستها و بی آبروئیها تشبثات مذبوحانه حکومت جنایت و شکنجه و سانسور و سنگسار اسلامی که مرگ خود را در فضای باز سیاسی و گسترش و تبادل اخبار میداند ادامه دارد .

اخیرا در تلاشی جدید مراکز نیروی انتظامی و کلانتریها در هر یک از محلات تهران اقدام به ارسال نامه هایی تهدید آمیز به درب منازل مردم نموده اند. این نامه ها دارای مهر و امضا کلانتری محل است. در این نامه ها خطاب با ساکنین مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی آمده است که ماموران ما همه شماها را شناسایی نموده اند. ما میدانیم که شماها در منازل خود رسیور و دیش و گیرنده های ماهواره  داشته و بطور غیر قانونی!!! استفاده می نمایید. بدینوسیله از شما اهالی مجتمع یا آپارتمان میخواهیم هر چه سریعتر به این اقدام خلاف قانون!! خود پایان داده و نسبت به برداشتن و جمع آوری دیشها و گیرنده های خود اقدام نمایید. و در خاتمه با لحنی تهدید آمیز گفته اند در غیر اینصورت با متخلفین از قانون!! با شدت و اشد مجازات در مراجع قضایی حکومت اسلامی برخورد خواهد شد.

اما این تلاش حکومت با تمسخر و پوزخند و مخالفت و مقاومت بیشتر مردم و جوانان روبرو شده است. یکی از اهالی شهرک ژاندارمری تهران که دیروز سه شنبه دهم آبان ماه این نامه به دستش رسیده بود میگفت هیچ غلطی نمی توانند بکنند. این حکومت همان حکومت وحشی و جنایتکاری است که 30 سال پیش حتی ویدئو را هم ممنوع کرده بود٬ حالا به این حال و روز افتاده اند. اینها باید در انتظار روز سرنگونی و سقوطشان که بسیار هم نزدیک است باشند .

11/8/90