فرقه های ناسیونالیست کرد
بازیچه حکومتهای مرتجع منطقه !
کامران پایدار

سفر اخیر مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات و رییس حکومت ارتجاعی اقلیم کردستان عراق به ایران و ملاقات این عروسک خیمه شب بازی ناسیونالیسم کرد با سران جنایتکار جمهوری اسلامی حاوی نکات قابل تاملی است.

بارزانی در دیدارهایی که با خامنه ای، احمدی نژاد و دیگر سرکردگان حکومت جنایت پیشه اسلامی داشت٬ بطور موکد بر دوستی و همکاری دو جانبه میان حکومت اقلیم کردستان با حکومت جانیان اسلامی تاکید گذارد. بارزانی در تمام دیدارها و گفتگوهایش به سران جمهوری اسلامی اطمینان داد که حکومت اقلیم کردستان عراق در همه زمینه ها بخصوص برای ایجاد ثبات و امنیت در مناطق مرزی با جمهوری اسلامی همکاری تام و کمال خواهد داشت. بارزانی به زبانی اعلام داشت در پی تماسهایی که با فرقه های ناسیونالیست و عشیرتی و مرتجع پ ک ک و پژاک داشته است٬ توافقاتی برای ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در مناطق مرزی بعمل آمده و به سران حکومت اسلامی چراغ سبزی را نشان داد که آسوده باشید.

در مقابل سران وحشت زده حکومت اسلامی نیز که در پی خيزشهاى انقلابى و تلاطمات منطقه بسیاری از پایگاههای تروریستی خود را در منطقه از دست رفته و در حال اضمحلال میبینند و به دنبال ایجاد جای پایی جدید در عراق هستند٬ با اعلام خوشوقتی و با خوشرویی به استقبال مسعود بارزانی رفتند. علاوه بر این دیدارها در چندین ماه گذشته جمهوری اسلامی برای ایجاد پایگاهی در عراق و بخصوص با سفرهای پی در پی صالحی وزیر به اصطلاح خارجه حکومت اسلامی به عراق دست به دیپلماسی فعالی زده است. جمهوری اسلامی در این راستا اهداف جنایتکارانه خودش را دنبال میکند. به دنبال تلاطمات منطقه، در سوریه که متحد اصلی حکومت اسلامی و پایگاه اصلی ترانزیت تروریسم اسلام سیاسی در منطقه است٬ حکومت بشار اسد بیش از 6 ماه است که با خيزش توده های میليونی مردم سوریه زمینگیر شده است .حکومت سرکوبگر و ارتجاعی اسد در سوریه  بر اثر مبارزات گسترده مردمی که با خواست آزادی، برابری و رفاه به میدان آمده اند نفسهای آخرش را می کشد و از هم اکنون شمارش معکوس برای سقوطش شروع شده است. بحران مشروعیت و بقا حکومت اسد در سوریه به دیگر فرقه های تروریستی اسلامی در لبنان از قبیل حماس و حزب اله نیز سرایت نموده است. به زبانی کشتی تروریسم هار اسلامی در این منطقه به گل نشسته و از قرار با رشد و گسترش امواج انقلابی در منطقه و بخصوص با سقوط عنقریب حکومت اسد در سوریه حضرات باید در انتظار روزهای تیره تری هم باشند. بخشی از تقلاهای حکومت اسلامی برای نفوذ در عراق از همینجا نشات میگیرد.

و اما آقای بارزانی و حکومت پنتاگونى اقلیم کردستان٬ که به دلیل ماهیت سرکوبگرانه و فساد مالی و تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و عقب ماندگی بیسابقه به جامعه کردستان عراق بشدت مورد تنفر مردم زحمتکش در آن منطقه است٬ به ایران آمده تا چه بگوید؟ در پی رشد و اعتلای مبارزات ضد سرمایه داری و آزادیخواهانه و جنبش چپ و کارگری در سراسر دنیا و بخصوص در منطقه خاورمیانه که خواستش تنها آزادی و برابری و رفاه و حرمت انسان است٬ مسعود بارزانی این سر عشيره ناسيوناليست که مردم در عراق به امثال او فرعون ميگويند٬ به ایران آمده تا به ملاهای جنایت پیشه حاکم چه بگوید؟ هم بارزانی و هم برادر بزرگترش یعنی "مام جلال"٬ هم آخوند خامنه ای در ایران و هم بشار اسد قاتل و جانی در سوریه٬ و دیگر سران فاسد و در حال سقوط حکومتهای سرمایه داری در منطقه که در محاصره مبارزات پر شور و انقلابی کارگران و زحمتکشان گرفتار آمده اند٬ همه این جانواران ریز و درشت خطر را در بیخ گوش خود احساس کرده اند. تمام تلاش و تقلاها و نقشه و قول و قرارهایشان بی ثمر و آب در هاون کوبیدن است. باید گورشان را گم کنند و این حکم دوره انقلابى است.

سرمایه داری با سر در لجن و بن بست بحران فرو رفته است . نسخه سرمایه داری برای بقا و فرار از بحران اجتناب ناپذر فعلی که دامنگيرش شده٬ تشدید و افزایش فقر و فلاکت و گرسنگی و سرکوب بیشتر علیه کارگران و زحمتکشان و توده های به جان آمده است. حالا در این بساط بحران و سقوط و فروپاشی سرمایه داری جهانی دیگر تکلیف حکومتهای درجه چندمی از قبیل ایران و عراق و سوریه و اقلیم کردستان! روشن است. معامله گری سودجویانه حکومتهای در حال سقوط ایران و سوریه و عراق و... بخشی دیگر از ماهیت بحران زده و لاعلاجشان است. در همین راستا برخی از جریانات باند سیاهی و عشیرتی در مناطق کردستان ایران و عراق و ترکیه هم بازیچه حکومتهای منطقه هستند. تا دیروز رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی با توپ باران و لشگرکشی به کردستان عراق در حال جنگ و درگیری با فرقه های امثال پژاک بود. حالا بر اساس برخی اخبار منتشره جمهوری اسلامی با واسطه گری امثال بارزانی با پ ک ک و پژاک به توافقاتی رسیده است. با آنچه که از شواهد و قراین بر می آید حکومت اسلامی با تطمیع و وسیله قرار دادن این فرقه های ناسیونالیستی و ضد انقلابى میکوشد از آنها بمثابه اهرم فشاری بر علیه دولت ترکیه و گرفتن حق سکوت در برابر حکومت بحران زده و در حال سقوط بشار اسد استفاده نماید. البته این اولین بار و آخرین بار هم نخواهد بود که فرقه ها و باندهای مرتجع ناسیونالیست کرد منطقه مزدور و بازیچه حکومتهای هار سرمایه داری واقع میشوند . زد و بند و معامله گری با حکومتهای سرکوبگر و ضد انسانی و زندگی سياسى در بين شکاف و اختلافات حکومتهای سرمایه داری ماهیت و جوهر وجودی همیشگی همه فرقه های ضد انقلابی، ناسیونالیست و مرتجع است.

نه این جریانات متفرقه و نامربوط و نه هیچیک از حکومتهای بحران زده و مفلوک و در حال سقوط منطقه آینده ای ندارند. امروز در سراسر دنیا جنبش انسانیت٬ جنبش چپ و کارگری با پرچم انترناسیونالیستی٬ با پرچم آزادی و برابری و رفاه و حرمت انسان به میدان آمده است. و امروز همسرنوشتی و منافع مشترک طبقاتی و مبارزه علیه سرمایه داری و مذهب و ناسیونالیسم مرزها و جغرافیا را در نوردیده است. همه جا التحریر است؛ از سلیمانیه عراق و مصر تا قلب اروپا٬ از یونان و اسپانیا و آلمان تا مرکز وال استریت در نیويورک تا کانادا و... بورژوازی بحران زده و سرگردان و فرتوت امروز به همراه جنبشهاى ارتجاعى ناسیونالیستى و مذهبی هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران فقر و فلاکت و گرسنگی ندارند. اینان خود بانیان این دنیای کریه و زشت و غیر انسانی ند.

جهان امروز برای خوشبختی و سعادت٬ برای رفاه و برابری و آزادی٬ بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمونیسم و راه حل کارگری است . *