در حاشیه "توطئه تروریستی رژیم اسلامی" در آمریکا
هیات دائر حزب پاسخ میدهد :

یک دنیای بهتر: دولت آمریکا ادعا میکند که یک توطئه تروریستی رژیم اسلامی در آمریکا را که هدفش ترور سفیر عربستان سعودی بوده است٬ کشف و خنثی کرده است. یک عامل این توطئه از قرار به ایران فرار کرده است و دیگری دستگیر و اطلاعات گسترده ای در اختیار سازمان اف بی آی قرار است. چقدر این ادعا واقعی است؟ چقدر بهانه برای انحراف افکار عمومی است؟ چقدر تبلیغات برای دامن زدن به یک دور مانور سیاسی – نظامی در قبال رژیم اسلامی است؟

علی جوادی: تمام این شقوق کاملا محتمل هستند. سابقه دولت آمریکا در طرح چنین "اتهاماتی" بمنظور پیشبرد اهداف سیاسی خود چندان قابل دفاع نیست. آیا فراموش کرده ایم که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بهمراه رئیس سازمان سیا در فردای فاجعه خونین ١١ سپتامبر بطری کوچکی که ادعا میشد حاوی انتراکس است را در نشست شورای امنیت سازمان ملل در دست داشت و ادعا میکرد رژیم صدام حسین مشغول تولید سلاحهای شیمیایی کشتار دسته جمعی است. بعدها خودشان ناچار شدند اذعان کنند که تمام این اقدامات٬ "نمایشی" برای تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و دریافت مهر تایید حمله نظامی به عراق بود. و مسلما این تنها اقدام در تاریخ توطئه ها و زمینه سازیهای دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی در جهت پیشبرد اهداف ارتجاعی شان نیست. رجوع مختصری به تاریخ جدالها و کشمکشهای معاصر نشاندهنده تبحر بالای این نیرو در جعل اخبار و توطئه برای تهییج و تحریک افکار عمومی است. از این رو تمام احتمالاتی را که بر شمردید کاملا محتمل اند. این اقدام میتواند تماما ساختگی باشد. میتواند تلاشی برای دامن زدن به یک دور جدید از مانور سیاسی – نظامی در مقابله با رژیم اسلامی باشد. در عین حال میتواند بیان واقعیت و یا گوشه ای از واقعیت باشد.

از طرف دیگر٬ هیات حاکمه آمریکا مدت طولانی است که شاهد سقوط اقتصادی و سیاسی موقعیت خویش در جهان است. روندی که با سقوط بلوک شرق تشدید شد. در عوض آمریکا در هر دوره با مانور و نمایش نظامی و ماجراجویی کوشیده است که این روند را کنترل و تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام نیز میتواند در چنین چهارچوبی معنا دهد.

در عين حال این ادعاها میتواند بیان واقعیتی باشد. اگر این شق از مساله را فرض بگیریم٬ سئوالات متعددی در این زمینه مطرح اند و مسائل متعددی در این زمینه کماکان نا روشن اند. بطور خلاصه پرونده آمریکا در جعل و تحریف و توطئه گری علامت سئوالهای متعددی در برابر این ادعاها قرار میدهند.

یک دنیای بهتر: رژیم اسلامی هر گونه دخالت در این توطئه را قویا انکار کرده است؟ آیا نگران پی آمدهای اقتصادی و سیاسی چنین رویدادی هستند؟ عر و تیزهای خامنه ای مبنی بر اینکه سپاه پاسداران در هر نقطه جهان میتواند دست به عملیات بزند را چگونه باید در این رابطه ارزیابی کرد؟ آیا در دستور قرار دادن چنین سیاسی حتی برای رژیم اسلامی یک "دیوانگی" نیست؟

علی جوادی: سنگ بنای رژیم اسلامی را با توطئه و ترور مخالفین اش گذاشته اند. نه تنها چنین طرحهایی یک اقدام محتمل در چهارچوب اقدامات رژیم اسلامی است بلکه دلایل متعددی میتواند توجیه گر طرح و پیشبرد چنین اقدامی در شرایط کنونی باشد. واقعیت این است که کل جنبش اسلامی و رژیم اسلامی در دو سال اخیر تحت شدیدترین فشارهای داخلی و منطقه ای قرار داشته است. خیزش توده های مردم در سال ۸۸ و حمایت بین المللی بشریت متمدن از این اعتراضات٬ عرصه را بر رژیم اسلامی تنگ تر کرده است. بعلاوه جنبش های سرنگونی طلبانه در منطقه و سقوط رژیمهای استبدادی و موقعیت خطیر متحدین اصلی رژیم اسلامی٬ منجر به ایجاد وضعیت نابسامانی برای رژیم اسلامی در شرایط کنونی شده است. از اینرو روی آوری به اقداماتی از این جنس میتواند تلاشی برای ضرب شست نشان دادن به نیروی اصلی قطب دیگر جنگ تروریستها باشد. تبلیغات اخیر سران رژیم اسلامی مبنی بر اینکه میتوانند در هر گوشه ای دست به عملیات انتقامجویانه بزنند٬ را میتوان در این راستا ارزیابی کرد.

بکار گیری باندهای مسلح مواد مخدر در مکزیک الزاما یک "دیوانگی" در سیستم رژیم اسلامی در پیشبرد اهدافش نیست. در این زمینه به چند نکته باید اشاره کرد. نیروهای عملیات تروریستی رژیم اسلامی به شدت تحلیل رفته اند. قدرت مانورش محدود شده است. از طرف دیگر باندهای مواد مخدر مکزیک که عملا کنترل بخشهای معینی از مکزیک را از دست دولت خارج کرده اند٬ میتوانند یک نیروی اجرایی برای پیشبرد طرحهای انتقامجویانه در بیخ گوش آمریکا برای رژیم اسلامی باشند. این مانور حتی میتواند یک اقدام استراتژیک از جانب رژیم اسلامی محسوب شود. در این زمینه اخباری که سفیر سابق رژیم اسلامی در مکزیک به آن اشاره کرده است٬ حائز اهمیت است. از قرار طرح همکاری و معامله نیروهای سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر مدتهاست که در رسانه های مکزیک مطرح شده است.

از طرف دیگر نباید انتظار داشت که حکومتها٬ حتی حکومتی مانند رژیم اسلامی٬ اذعان کند که در طرح چنین توطئه تروریستی نقش و دخالت داشته است. مسلما حکومت اسلامی نگران پی آمدهای سیاسی و اقتصادی چنین رویدادی است. مستقل از صحت و سقم این رویداد و نقش و دخالت رژیم اسلامی٬ پی آمدهای آن میتواند عرصه را بر رژیم اسلامی تنگ تر و فضای مناسبات بین المللی را علیه آن تیره تر کند.

یک دنیای بهتر: چرا اطلاعیه حزب در مورد صحت و سقم این توطئه ابراز نظر نکرده است؟

علی جوادی: حزب اتحاد کمونیسم کارگری نه ابزار تشخیص صد در صد آن را دارد و نه موظف به انجام چنین کاری است. ما نه مهر تایید بر ادعاهای آمریکا میگذاریم و نه ادعاهای رژیم اسلامی را ذره ای باور داریم. هر دو طرف این جدال تروریستی سابقه طولانی و پرونده طویلی در توطئه٬ جعل و تحریف افکار عمومی دارند. ما این نیروهای جنایتکار را میشناسیم. از این رو اطلاعیه حزب خود را مشغول بررسی ادعاهای طرفین اين جدال نمیکند.

ما یک نیروی سیاسی کمونیستیم. به پی آمدهای سیاسی رویدادها می پردازیم. نقش این رویدادها را در سیر تحولات مورد ارزیابی قرار میدهیم. طرفین این جدال پرونده قطوری از ادعا و اتهام علیه یکدیگر دارند. ما هم ادعانامه خود را علیه طرفین این جدال داریم. ما خواهان سرنگونی رژیم اسلامی و محاکمه کلیه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران هستیم. ما خواهان در هم شکستن سیاست ارعاب و قلدری و میلیتاریسم آمریکا و متحدینش هستیم. ما در مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی هیچگونه همسویی با طرف دیگر جدال تروریستها نداریم.
 
یک دنیای بهتر: پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این رویداد کدامها هستند؟ دولت آمریکا اعلام کرده است که تمام گزینه ها را بررسی خواهد کرد؟ آیا عملیات و یا اقدام نظامی در دستور قرار خواهد گرفت؟ عواقب چنین اقداماتی کدامها هستند؟ سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری در قبال این رویدادها و سیاستها کدام است؟

علی جوادی: دولت آمریکا اعلام کرده است که تمام گزینه ها را بررسی خواهد کرد. از قرار محافل حاکم در اسرائیل هم در حال مرور نقشه های حمله خود هستند٬ و منتظرند تا چراغ سبز را دریافت کنند. اما معمولا بین آنچه طرح میشود و آنچه در عمل در دستور قرار میگیرد فاصله معینی وجود دارد.
 
بنظر من آمریکا در شرایط فعلی قادر به پیشبرد عملیات نظامی علیه رژیم اسلامی نیست. به این دلیل که متحدین آمریکا در اروپا و آسیا موافق چنین سیاستی نیستند. ناتو پشت این سیاست نیست. از طرف دیگر نیروی نظامی آمریکا نمیتواند چنین پروژه ای را به تنهایی پیش ببرد. در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی نظامی اش در افغانستان و عراق زمین گیر است. باز کردن یک جبهه نظامی علیه رژیم اسلامی و در جامعه ای به پهنای ایران٬ برای هیچ نیرویی به تنهایی ممکن نیست.
 
شاید گفته شود که الزاما هدف از عملیات نظامی ورود به یک جنگ تمام عیار نیست. عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته ای و مراکز نظامی و پدافند رژیم اسلامی شاید مد نظر باشند. در پاسخ باید گفت که تصور اینکه انجام عملیات نظامی از این دست منجر به یک جنگ تمام عیار در کوتاه مدت نشود٬ بسادگی ممکن نیست. واقعیت این است که هرگونه اقدامی از این نوع بسرعت به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد. جنگی که شعله هایش میتواند بخشهای استراتژیک خاورمیانه را حداقل در بر بگیرد. شرایط برای پیشبرد چنین طرحی در حال حاضر برای آمریکا و یا اسرائیل فراهم نیست .

اما مساله اقدامات سیاسی و اقتصادی متفاوت است. آمریکا به دنبال تشدید تحریمهای اقتصادی و تنگ کردن حلقه محاصره سیاسی علیه رژیم اسلامی است. از هم اکنون طرح تحریمهای اقتصادی گسترده را به شورای امنیت سازمان ملل برده اند. در این زمینه به درجات زیادی میتوانند موفق شوند .

عواقب و پی آمدهای چنین سیاستهای ضد انسانی کاملا روشن اند. قربانیان تحریم اقتصادی مردم بیگناه و قربانیان رژیم اسلامی اند. هرگونه عملیات نظامی و جنگ طلبانه میتواند زندگی نسلی از مردم را به تباهی مطلق بکشاند. کارنامه تحریمهای اقتصادی در عراق روشن است. ماهانه چند هزار کودک و سالمند جان خود را از دست دادند. جنگ و عملیات نظامی عواقب بشدت وخیم تری خواهد داشت.
 
سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری در قبال عملیات نظامی٬ جنگ٬ و تحریم اقتصادی کاملا روشن است. ما هر گونه عملیات نظامی٬ هر گونه اقدام تروریستی٬ و تحریم اقتصادی را محکوم میکنیم. ما جریانات ضد اجتماعی را که رسیدن به اهدافشان را از مجرای عملیات نظامی و تحریم اقتصادی دنبال میکنند٬ قاطعانه افشاء و نقد میکنیم. *