کارگران شرکت برنا ایستا
  2 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 20 نفر از کارگران شرکت ساختمانی برنا ایستا تاکنون موفق به دریافت دستمزدهای مرداد و شهریور ماه خود نشده اند. پیگیری و اعتراض و مراجعات تاکنونی کارگران به عوامل کارفرما برای نقد شدن دستمزدها نتیجه ای نداده است.

در طی چند روز گذشته ابریشمی عنصر منفور ضد کارگری در مقابل جمعی از کارگران معترض حاضر شده و در کمال گستاخی خطاب به کارگران گفته است: بگذار خیتالتان را راحت کنم٬ من حالا حالاها پولی برای پرداخت دستمزدهایتان ندارم، فرار که نکرده ام، بهترین راه این است که به کارتان ادامه دهید، شاید در آینده دستمزدهایتان را بدهم اما فعلا هیچ قول و قرار و وعده ای برای شما ندارم .

یکی از کارگران میگفت: ما این ابریشمی رو حسابی می شناسیم، همه حرفهاش دروغه، با توسل به هزار و یک بهانه و دغل از پرداخت دستمزدهای ما طفره میرود، با دستمزدهای پرداخت نشده ما و پولهای میلیاردی که در بانک تلنبار کرده از صبح تا شب دنبال زد و بند و دلالی و سود جویی است، از خانه و زندگی آنچنانی بالای شهرش هم باخبریم. همه چیزش رو براهه، فقط وقتی به ما کارگران میرسد حرف اول و آخرش نیست و ندارم و ورشکست شدم و مزخرفاتی از این دست است .

شرکت برنا ایستا با 20 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و یکساله و همچنین تعدادی از کارگران بطور کنتراتی! با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا شب سازنده و نصب کننده انواع سقف های کاذب در پروژهای بزرگ آپارتمان سازی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قیطریه تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ مهر ١۳۹۰ – ١٢ اکتبر ۲۰١١