انقلاب از خانه شروع شود!
شعر جنبش اشغال وال استریت در نیورک آمریکا
محمود احمدى

از ۱۷ سپتامبر مردم معترض به‌‌ اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر، بیکاری در یکی از پارک های نیورک جمع شدند. و برای ۳ هفته است که علیرغم سرکوب و دستگیرهی پلیس به‌‌ مبارزه خود ادمه میدهند. این جنبش در اعتراض به‌‌ وال استریت و بانکها و سرمایه داران، خود را جنبش اشغال وال استریت نام گذاری کرده است.

شعارهای آین جنبش این است: بانکها را مجبور کنید تا بپردازند. ما نماینده ۹۹ در صد از مردم هستیم و از حقوق ۹۹ در صد از مردم در مقابل ۱ در صد میلیاردها دفاع میکنیم. انقلاب از خانه شروع میشود. از دنیا یاد بگیریم. نه‌ به‌‌ جنگ. پلیس در یکی ۲ روز گذشته بطور وحشيانه اى ۷۰۰ نفر از مردم معترض را دستگیر کرد. مایکل وتنر از سازمان دفاع از حقوق مدنی به‌‌ خبرنگارن گفت جرم دستگیر شدگان این نیست که به‌‌ خلافی دست زدند جرم این دستگیر شدگان همانند دستگیر شدگان ج ۲۰ در تورنتو و سایر مترزین به‌‌ سیستم این است که دولتها نمیخوهند تا این مردم در خیابان باشند.

دامنه جنبش اشغال وال استریت به‌‌ دیگر شهرهاى آمریکا از قبیل شیکاگو، بوستون، لوس آنجلس، و سن فرنسیسکو کشیده شده است. برخی از هنرمندان هالیودی از قبیل مایکل مور، سوزان سارندون، و الک بلدوین از این مبارزات حمایت کرده‌اند. اتحادیه حمل نقل و اتوبوس رانی نیورک از انتقال دستگیر شدگان به‌‌ زندانها سر باز زد و به‌‌ حمایت از جنبش اشغال وال استریت ٔبرخواست. جنبش اشغال وال استریت برای خبر رسانی به‌‌ جامعه و برای شکستن سانسور رسانه های مزدور به انتشار روزنامه‌ به‌‌ اسم وال استریت اشغال شده دست زد . *