بازگشایی مدارس و دانشگاهها
نه به جدا سازی جنسیتی، نه به رژیم اسلامی
پدرام نواندیش

تا چند روز دیگر مدارس و دانشگاهها گشوده خواهند شد و میلیونها دانش آموز و دانشجو راهی مراکز تحصیلی می شوند .این رویداد حاوی نکاتی چند است که هم برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران که طی 32 سال گذشته به سرکوب هرگونه جنبش آزادیخواهانه و خفه کردن هر صداى حق طلبانه اى در مدارس و دانشگاهها دست زده٬ و هم برای میلیونها دانش آموز و دانشجو که در صف جنبش آزادیخواهی و برابری طلبى طی سالهای گذشته بارها به مقابله با رژیم اسلامی دست زده اند٬ حائز اهمیت است .

رژیم اسلامی هر ساله در آستانه بازگشایی مراکز تحصیلی دست به اقدامات سرکوبگرانه زده است.  حکومت اسلامی در اول مهر ماه سال قبل که مصادف با بازگشایی دانشگاهها و مدارس بعد از حوادث مضحکه انتخاباتی 1388 بود، با طرح محدودیت رفت و آمد دانشجویان تحت عنوان "عدم اجازه آمدن مهمان" برای دانشجویان به غیر از سه روز در هفته و آن هم واریز مبلغ 2500 تومان به ازائ هر روز برای مهمان، با هدف کنترل و جلوگیری از گردهمایی و تجمع دانشجویان٬ و عدم ثبت نام دانشجویان ستاره دار، بازداشت دانشجویان معترض، به مقابله با اول مهر ماه رفت .

اما اول مهر امسال رنگ و بوی دیگری دارد. اوضاع و احوال کنونی برای رژیم اسلامی بسیار بدتر از سالهای پیش است. رژیم سرمایه داران اسلامی در پایان آذر ماه سال قبل (1389) با اجرای طرح ضد کارگرى حذف یارانه ها، سفره های میلیونها خانواده کارگرى و تهیدستان را خالى تر کرد و دست سرمایه داران را در غارت هر چه بیشتر مردم گرسنه و فقیر باز گذارد. و از آن پس فشارهای اقتصادی وحشتناکی بر میلیونها نفر که حتی برای نان شب محتاج شده بودند را تحمیل کرد. بسیاری از خانواده ها از پرداخت هزینه های تحصیل فرزندان خود که به طور وحشتناکی افزایش یافت باز ماندند و  کودکان بیشماری رنج کار خیابانی را در شرایطی که خانواده هایشان نانی برای خوردن ندارند، به تحصیلی که برایشان جز تحقیر به دنبال نداشته، ترجیح دادند.
 
 امسال افزایش روز افزون قیمتها نه تنها متوقف نشده است، بلکه همچنان سیر صعودی گرفته و عملا قدرت خرید مردم فقیر و گرسنه به یک سوم سال قبل تقلیل  پیدا کرده است. در مواردى این وضعیت به مرگ و خودکشی منتهی گردیده است. هزاران کارگر بر اثر اخراج اجباری به صف میلیونها کارگر بیکار پیوسته اند. ندادن دستمزد به کارگران به مدت چندین ماه از طرف سرمایه داران و دولت آنان، به یک شگرد ثروت اندوزی برای کلاشان بورژوا و رژیم اسلامی آنان تبدیل شده است . اگر تا سال قبل خانواده ها میتوانستند با هزار قرض و وام از بانکهای رژیم و یا شرکتهای سرمایه دار نزول خور، مبلغی را وام گرفته و یا نزول کنند تا بچه هایشان را راهی مدرسه و یا دانشگاه کرده و برای بازپرداخت اقساط و نزول قرض خود چند شیفت کار کنند، اما امسال تمام بانکهای ورشکسته رژیم حتی از پرداخت وام تا مبلغ 500 هزار تومان به مردم بی چیز سر باز میزنند. این در حالی است که هزاران میلیارد تومان توسط باندهای مختلف رژیم اختلاس میشود. فشار بحران و  بن بست اقتصادی رژیم، بیشتر از همه زندگی توده های وسیع کارگران و زحمتکشان را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است و این میلیونها انسان جان به لب رسیده در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، در آستانه یک انفجار عظیمی هستند.  

شرایطی که رژیم اسلامی سرمایه داران برای توده های مردم رقم زده است و بر هستی آنان چنگ انداخته، مصادف است با موج بیداری و اعتراض توده اى کارگران و محرومان در مناطق شمال آفریقا، خاورمیانه، اسرائیل و کشورهاى اروپا. مردم دولتهای مدافع نظام اقتصادی سرمایه داری را مورد تعرض خود قرار داده اند. وجه مشترک خواستهای آنان آزادیخواهی و برابری طلبی و رفاه اجتماعی است. سقوط دیکتاتورهای شناخته شده منطقه، نتیجه مستقیم اعتراضات به این حکومتها است.
این موج آزادیخواهی و برابری طلبی و اعتراض به نظام سرمایه دارای سر باز ایستادن نداشته و ندارد. سرکوب هر روزه در خیابان ها و شهرهای سوریه که مدافع پرو پا فرص رژیم اسلامی است، نتوانسته است مردم را از تلاش برای بزیر کشیدن رژیم بشار اسد باز دارد .

 این شرایط موقعیتی را برای طبقه کارگر، زنان، دانشجویان، و دانش آموزان فراهم آورده است تا کارزار بزیر کشیدن حکومت اسلامی را ادامه داده و آن را به سر انجام برسانند. به موازات تشدید بحرانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رژیم اسلامی برای مقابله با موج سرنگونی طلبی، رویکرد افزایش سرکوب  را در پیش گرفته است. موج دستگیری ها و پنهانی معدوم کردنها را افزایش داده اند.  ماشین اعدام رژیم انسان های بیشتری را قربانی میگیرد و جان انسان های بیشماری را مورد تهدید جدی قرار گرفته است. دستگاههای مختلف رژیم اسلامی از ماهها قبل از بازگشایی مدارس، دگر بار اجرای طرح جنایت کارانه جدا سازی جنسیتی در دانشگاهها را در دستور قرار دادند. اجرای افزایش تعداد دانشگاههای تک جنسی، درست در ادامه اجرای جدا سازی جنسیتی در دانشگاهها است. به تصویب رساندن بازنشستگی اساتید بالای 60 سال و باز نشسته کردن اساتیدی که بر علیه رژیم اسلامی مبارزه میکنند به بهانه "کهولت سن"٬ در حالی که آخوند وحشی و کپک زده جنتی با وجود داشتن نزدیک به یک قرن سن، همچنان در دستگاه شورای نگهبان جهالت عنوان دبیری بر خود دارد و آمر در بسیاری از جنایتهای تاکنونی رژیم اسلامی است٬ ممنوع التحصیل نمودن دانشجویان معترض و برابری طلب تحت عنوان دانشجویان ستاره دار، از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای است که حکومت اسلامی علیه دانشجویان و اساتیدى که فکر ميکند "خودى" نيستند بکار گرفته است. مضاف بر این اقدامات بایستی فشارهای دستگاه ضد انسانی، مثلا آموزش و پرورش را بر دانش آموزان دختر و پسرهمانند اجبار در شرکت در مراسمات خرافه پروری نماز و حجاب را افزود. ضمن اینکه هزاران معلم از داشتن حداقل امکانات زندگی محروم هستند و سالها بدون وضعیت استخدامی با کمترین دستمزد، بکار گمارده شده اند .  شیوه نخ نمای تشدید فشارها هر سال بی اثرتر از سال قبل خود را نشان داده است. اگر اقدامات سرکوبگرانه وزارت علوم و آموزش و پرورش رژیم در خاتمه دادن به اعتراضات دانشجویی و دانش آموزی اثر گذار بود، حکومت ناچار به تشدید فشارها در مدارس و دانشگاهها نمیشد. افزایش فشارها بر کارگران و معلمان٬ اساتید، دانش آموزان و دانشجویان٬ نشانه وحشت رژیم از سرنوشتی است که انتظارشان را می کشد .
                                                                           
 بر این اساس سال تحصیلی 1390 از بزنگاههایی است که نه تنها کارگران و تهیدستان که از پرداخت هزینه های سرسام آور زندگی و علاوه بر آن تحصیل فرزندانشان به تنگ آمده اند، بلکه  دانش آموزان و دانشجویان٬ معلمان و اساتید که از نابرابری و تبعیض، اسلام و خرافات مذهبی، خفقان و دیکتاتوری بیزار هستند را در صفی متحد برای پایین کشیدن رژیم دیکتاتوری اسلامی کنار هم قرار خواهد داد. بی شک سقوط رژیم و محاکمه تمام عناصر دخیل در جنایات و غارتگریها آن سرنوشت محتومی است که بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و ایضا بشار اسد به آن دچار شده و دیگر دیکتاتوریها نیز به آن  دچار خواهند شد .

آغاز سال تحصیلی 1390 سال تحکیم مبارزه کارگران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب برای سرنگونی قطعی رژیم بیش از صد هزار اعدام را بر همگان تهنیت میگویم . *