کارخانه نیک پارس قزوین
اخراج کارگران معترض، دستمزدهای معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ در یکماه گذشته به دستور ضابطی مدیر کارخانه نیک پارس قزوین بیش از 100 نفر از کارگران از کار اخراج شده اند. عوامل نزدیک به ضابطی گفته اند تا 3 ماه آینده بطور متوسط  در هر ماه بایستی 10 نفر از کارگران از کار اخراج شوند تا کارخانه به شرایط متعادل مالی برسد !

بعلت کارشکنی و دزدی ضابطی و شرکایش هم اکنون با گذشت دو هفته از پایان ماه هنوز خبری از پرداخت دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مرداد ماه کارگران نیست. در چند روز گذشته تعدادی از کارگران که علیه شرایط نامناسب و فرساینده کاری و علیه اخراجها و دستمزدهای معوق دست به اعتراض زده بودند٬ به دستور ضابطی بعنوان "عوامل اغتشاش و ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در مسیر تولید" فورا از کار اخراج شده اند. متاسفانه پیگیری و اعتراضات این کارگران اخراجی برای بازگشت به کار تا امروز به هیچ نتیجه ای نرسیده است. فاضلی در جایی گفته است: تنبیه و سرگذشت این کارگران پر رو و اخراجی باید درس خوبی برای دیگر کارگران باشد!

یکی از کارگران اخراجی میگفت: مگر ما چه گفته ایم و مرتکب چه جنایتی شده ایم؟ ما گفته ایم گرسنه ایم، ما گفته ایم دستمزدها و امنیت شغلی میخواهیم، ما گفته ایم از تحقیر و فشار بیش از حد کاری خسته شده ایم! فعلا بیکار و سرگردان در بدر به دنبال کاری هستیم، از اول صبح با پریشانی و نگرانی به هر جایی برای یافتن کاری و لقمه نانی سر میزنیم. اما انگار این دنیای لعنتی علیه ما کارگران لعنت شده قیام کرده، همه درها برویمان بسته شده، با گذشت هر روز حلقه محاصره فقر و گرسنگی بیش از پیش ما و خانواده هایمان را می فشارد. نه خدا و نه قانون و نه هیچ سرمایه دار بی شرفی به فکر ما و خانواده هایمان نیست .

کارخانه نیک پارس واقع در شهرک صنعتی کاسپین قزوین فعلا با بیش از 400 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکطرفه و 3 ماهه با دستمزدهای 300 هزار تومانی و دو شیفت 12 ساعته کاری٬ تولید کننده انواع پفک نمکی و چیپس است. لازم به یادآوری است بعلت نیت خیر! و خوش حسابی سرمایه داران عیدی پایان سال گذشته کارگران پس از 6 ماه تاخیر آن هم به علت فشار و اعتراضات کارگران پرداخت شد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ شهريور ١۳۹۰  - ۶ سپتامبر ۲۰١١