کارگران کارخانه گل پسند قزوین
2 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای تیر و مرداد ماه بیش از 120 نفر از کارگران کارخانه گل پسند واقع در شهر صنعتی کاسپین قزوین تا امروز پرداخت نشده است . کارگران معترض و به جان آمده که در چنبره فقر و گرانی و محرومیت سرسام آور که کارنامه حکومت جهل و جنایت اسلامی سرمایه داران است گرفتار شده اند. کارگران با صراحت خواهان افزایش و دریافت فوری دستمزدهایشان هستند. اما مظفری مدیر کارخانه و همدستانش هر روز با توسل به تهدید و نیرنگی کارگران گرسنه را از امروز به فردا حواله میدهند.

گرسنگی، فقر و تحقیر، محرومیت و بیکاری٬ سرگردانی و پریشان خاطری سايه شوم اش را بر زندگى ما کارگران گسترانده است. سرنوشت ما کارگران و خانواده های زجر کشیده مان زیر چنگال خونین لاشخورهایی از جنس حکومت اسلامی و سرمایه داران تباه شده است. سرگذشت تلخ و سیاهی که ثمره حاکمیت کثیف و ضد انسانی سرمایه داران و حکومتشان علیه ما خانواده های کارگری است. این اوضاع و احوال٬ این طوق بردگی و محرومیت٬ دیگر قابل تحمل نیست. باید کاری کرد! باید ما کارگران به قدرت تشکل و مجامع عمومی و شوراهایمان، به قدرت اتحاد و اعتصا ب و مبارزه پیگیر و قاطع خود٬ بساط سرمایه داران و حکومتشان را یک با ر برای همیشه  برچینیم .

کارخانه گل پسند واقع در شهر صنعتی قزوین با بیش از 120 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه و دستمزدهای معو ق 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 8 شب٬ تولید کننده سس و برخی از انواع مواد غذایی میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ شهريور ١۳۹۰  - ۶ سپتامبر ۲۰١١