کارگران شرکت نفت و گاز ایتوک ایران
2 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1500 نفر از کارگران شرکت نفت و گاز مستقر در پروژه های اصفهان، قم، تبریز و دارخوین خرمشهر تا امروز بعلت کار شکنی و سودجویی عوامل کارفرما دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به تیر و مرداد ماه را دریافت ننموده اند. کارگران معترض مصرانه دستمزدهایشان را میخواهند اما ترابی مدیر شرکت و همدستانش به طرق مختلف از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران طفره میروند. ترابی که از نزدیکان و کارچاق کنهای آخوند جنایتکار رفسنجانی است٬ در جایی گفته است: دست هاشمی از قدرت کوتاه شده، دولت احمدی نژاد در طرحها و مناقصه ها و قراردادهای شرکت ما اخلال میکند، اوضاع اقتصادی جامعه و مملکت هم خیلی خراب است٬ به این دلایل ما فعلی پول و توانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران نداریم .

یکی از کارگران پروژه نفت و گاز اصفهان میگفت: این بابا ترابی که دلش برای دوران سردار سازندگی (رفسنجانی) غنج میرود چندان بیراه هم نمیگوید. همین شخص و اطرافیانش در دوره رفسنجانی و در تبانی و همدستی با این آخوند مارمولک و جانی میلیاردها میلیارد به جیب زده اند، حالا اگر بعلت فساد مالی و دزدیهای همین جانوران ریز و درشت و از طرفی هم بعلت اختلافاتی که بین جناحهای هار و جنایت پیشه حکومتی سر باز کرده و این شکافهای علاج ناپذیر هر روز عمیق تر و چرکین تر هم میشود٬ این مزخرف گویی ها به ما کارگران چه ربطی دارد؟ حرف ما و خواسته های ما سر راست و روشن است. ما کارگران از صبح تا شب جان میکنیم٬ خواست ما دریافت دستمزدهای واقعیمان است. ما میخواهیم خانواده هایمان در رفاه و آرامش در خوشبختی و بهره مندی از امکانات مناسب زندگی باشند. اگر رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد و هر ارازل و اوباش دیگری با همدیگر هر اختلافی دارند٬ اگر همدیگر را گاز میگیرند و پاره میکنند به من و امثال من کارگر چه مربوط است؟ ما حق حیات و زندگی انسانیمان را میخواهیم و این حکومت اسلامی با همه باندهای رنگانگش 32 سال است که نه تنها دستمزدها بلکه همه زندگی و خواستهای ابتدائی ما را به غارت برده اند این حکومت با موسوی و کروبی اش٬ با خاتمی و خامنه ای و احمدی نژادش، با همه باندهای حرفه ای دزد و آدم کشش مسبب و بانی همه فقر و محرومیت و مشکلات زندگی ما کارگرانند. کل حکومت اسلامی سرمایه داران باید گورشان را گم کنند .

شرکت نفت و گاز ایتوک ایران با 1500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 1 و3 و 6 ماهه و یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی مجری انواع طرحهای گاز، نفت، پتروشیمی و صنایع میباشد ساعت کاری کارگران از 6 صبح تا 8 الی 9 شب ادامه دارد. کارگران شرکت هم اکنون در سایتهای قم تبریز و اصفهان مستقرند، زندگی در کمپهای بدون امکانات غذایی و بهداشتی و رفاهی مناسب، دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و گرسنگی خانواده ها، کار بسیار سنگین و طاقت فرسا، شرایط
نامناسب کاری و عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز روحیه کارگران را به مرز انفجار و طغیان رسانده است. دفتر مرکزی شرکت ایتوک ایران در میدان ونک تهران واقع است .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ شهريور ١۳۹۰  - ٧ سپتامبر ۲۰١١